Program Mieszkanie Plus. Coraz więcej miast realizuje budowę mieszkań, a Błonie czeka na zaproszenie z rządu do przystąpienia do programu!

Błonie się nie rozwija, wbrew od lat płynącej propagandzie z ratusza. Niestety rozwój miasta, to nie 3 lub 5 inwestycji na pokaz, a kompleksowe działania. Rozwój budownictwa mieszkaniowego, rozwój infrastruktury w tym komunikacyjnej i transportowej, społecznej...

Projekt Błonie

Projekt Błonie – informujemy, inspirujemy, działamy! Zapraszamy, działaj z nami!
Projekt Błonie – informujemy, inspirujemy, działamy! Zapraszamy, działaj z nami!
Projekt Błonie – informujemy, inspirujemy, działamy! Zapraszamy, działaj z nami!