W dniu 25.06.2020 o godz. 17.00 w CK odbędzie się wspólne posiedzenie komisji problemowych Rady Miejskiej w celu omówienia i zaopiniowania projektów uchwał kierowanych na sesję Rady Miejskiej zaplanowaną na 29.06.2020 na godz. 16.30 w CK w Błoniu.

Poniedziałkowa sesja, to wyjątkowa sesja. Sesja absolutoryjna, tzn. sesja, na której Rada Miejska głosuje nad wotum zaufania oraz nad absolutorium dla Burmistrza. Będą więc brawa, kwiaty i gratulacje. Odbędzie się także debata nad raportem o stanie gminy za 2019 r. poprzedzająca udzielenie votum zaufania i absolutorium. Warto wziąć udział zarówno w sesji jak i w debacie do czego namawiamy i zachęcamy.

Porządek obrad sesji:

Projekty uchwał:  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę dot. WPF 2020-2026

Projekt – chwała w sprawie przekazania wniosku mieszkańca

Projekt Błonie

POMOC dla SENIORÓW – zrobimy zakupy zadzwoń tel. 793 720 680
Projekt Błonie – informujemy, inspirujemy, działamy! Zapraszamy, działaj z nami!
POMOC dla SENIORÓW – zrobimy zakupy zadzwoń tel. 793 720 680