454
wszystkich wpisów

Aktualności

28.04.2019

2018.12.17 Wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej - dot. zasad pracy stałych komisji problemowych RM w Błoniu

Podstawowym dokumentem dla samorządu gminnego, w tym dla Rady Miejskiej jest ustawa o samorządzie gminnym oraz status gminy. Wymagania jakie określa ustawodawca względem Rady Miejskiej powinny mieć odzwierciedlenie w dokumencie jakim jest statut gm...
28.04.2019

2018.12.17 Interpelacja dotycząca ul. Solidarności w Błoniu - braku od 8 lat realizacji zobowiązania z 2011 r.

Historia dotycząca ul. Solidarności w Błoniu jest ewidentnym przykładem na brak planowania i zarządzania inwestycjami dotyczącymi dróg i ich remontowania. Nie ma w naszej ocenie ani harmonogramu, ani rzetelnej analizy potrzeb. Nie wiemy czym kieru...
28.04.2019

2018.12.17 Interpelacja - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego dla miejscowości Pass i Radzików

Problem dotyczący lokalnego transportu zbiorowego w naszej gminie. To historia wieloletnich zaniedbań, braku pomysłu, rzekomo i braku środków, ale przede wszystkich chyba brak świadomości. Radna Marzena Cichewicz temat drąży, próbując uzyskać...
28.04.2019

2019.04.27 - Rajd powstania styczniowego

W dniu 27 kwietnia 2019 po raz kolejny w sercu Puszczy Kampinowskiej w Górkach Kampinowskich odbył się rajd w hołdzie powstańcom z 1863 r. Powstanie styczniowe było największym polskim powstaniem narodowym przeciwko Imperium Rosyjskiemu. B...
10.04.2019

Badania archeologiczne w Błoniu potrwają do 8 września.

Z informacji uzyskanych na sesji rady miejskiej w dn. 08.04.2019, prace archeologiczne na terenie odkrytych fundamentów klasztoru kanoników regularnych przy naszym kościele Św. Trójcy zostały przedłużone do 08.09.2019 r. Ciekawy artykuł doty...
10.04.2019

2019.04.14 godzina 12.00 Zbieranie czekoladowych jajeczek

Szanowni, jest nam niezmiernie miło zaprosić dzieci do zabawy wielkanocnej "Zbieranie czekoladowych jajeczek". Jako Stowarzyszenie Projekt Błonie i pod patronatem radnej Marzeny Cichewicz zorganizowaliśmy zabawę, która mamy nadzieję spodoba si...