Burmistrz wniósł o umorzenie postępowania – nie będzie przebudowy DW579!

Burmistrz Błonia wniósł o umorzenie postępowania w sprawie wydanie decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi DW579. Oznacza to, że nie dojdzie do realizacji tej inwestycji, nie będzie przebudowy drogi 579 w najbliższym czasie.

Legenda, tak chyba bez większego naruszenia, można określać zarówno działania jak i efekty pracy błońskiego ratusza dotyczące tzw. “obwodnicy zachodniej Błonia”, a poprawnie inwestycji określonej jako budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu (nowy przebieg drogi DW579 z budową wiaduktu nad torami).  

W tym roku minie 10 lat od chwili, gdy w sierpniu 2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynął wniosek złożony przez burmistrza Błonia w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań dla powyższej inwestycji. Decyzja taka jest niezbędna, aby otrzymać zezwolenie na budowę i rozpoczęcie prac.

W listopadzie 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji, jednakże została ona zaskarżona, a perturbacje prawne w sprawie tj. wyjaśnienia, uzupełnienia, odwołania, zaskarżenia trwały, aż do czerwca 2018 r.

W 2018 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił decyzję RDOŚ z 2013 r. w całości, a sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia RDOŚ. Jednym z problemów w tej sprawie jest raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (raport środowiskowy). Raport, jaki dostarczony został do RDOŚ przez gminę, niestety nie był w pełni kompletny oraz zgodny z wymaganiami określonymi w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. RDOŚ wielokrotnie zwracał się o jego uzupełniania, dodatkowe dokumenty oraz informacje. Sprawa dalej była w procedowaniu RDOŚ, dostarczano dokumenty, a gmina oczekiwała na wydanie decyzji środowiskowej. 

W czerwcu 2020 r. do RDOŚ wpłynął wniosek burmistrza Błonia (występującego jako pełnomocnik MZDW) o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, argumentując wniosek opisem sytuacji drogowej w Błoniu oraz faktem zawieszenia przez Wojewodę Mazowieckiego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do czasu uzyskania nowej decyzji środowiskowej. Decyzja o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nie została wydana.

W dn. 16 listopada 2021 do RDOŚ wpłynęło pismo burmistrza Błonia, reprezentującego Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, którym wycofał przedmiotowy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wniósł o umorzenie postępowania.

Na podstawie wniosku o umorzenie postępowania wystosowanego przez burmistrza Błonia, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w dniu 16 lutego 2022 wydała decyzję orzekającą o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej 579.

https://www.gov.pl/web/rdos-warszawa/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-16-lutego-2022-r-znak-woos-ii4210362012tr

I tak po 10 latach bezowocnych działań, po wydaniu milionów złotych z gminnego budżetu na raport o oddziaływaniu na środowisko oraz analizy, opinie i inne dokumenty Błonie wraca do stanu z roku 2012. Nie będzie w najbliższym czasie rozbudowy drogi DW579. W dalszym ciągu będziemy truci spalinami i rozjeżdżani przez TIR-y. W dalszym ciągu korki będą “umilać” nam życie.

Z jakiego powodu burmistrz złożył wniosek o umorzenie sprawy – tego nie wiemy. Może po to, aby zrezygnować z pełnienia funkcji pełnomocnika Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w tej sprawie, a tym samym przekazać sprawę do MZDW, który jest właścicielem drogi i na pewno posiada większe kompetencje kadrowe oraz większe możliwości do formalnego procedowania tego typu inwestycji. Jeśli złożenie przez burmistrza wniosku o umorzenie postępowania podyktowane było opracowaniem nowego raportu środowiskowego, to kolejne miliony złotych wypłyną z budżetu gminy na ten cel i najprawdopodobniej raport nie będzie dla inwestycji w takim kształcie jaki od 2012 r. proponuje błoński ratusz bezproblemowy, a to może skutkować brakiem decyzji środowiskowej i historia zatoczy koło.

Znamiennym jest także fakt, iż decyzja o zamiarze wnioskowania o umorzenie postępowania w tak ważnej i problematycznej sprawie dla mieszkańców Błonia, nie została zakomunikowana przez burmistrza, ani mieszkańcom, ani radnym. A możliwości były, sesje Rady Miejskiej: w grudniu 2021 r., styczniu i lutym 2022 r. Niestety “taki mamy klimat” w Błoniu i takie standardy działania władzy.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie