Co błońscy Rajcy uradzili dla nas z Burmistrzem? Info z sesji RM z 06.09.2021.

Dziś odbyła się pierwsza po wakacjach sesja Rady Miejskiej.

Podczas sesji:

1. Podjęto uchwałę zamieniającą WPF na lata 2021-2026 – uwzględniono zmiany wynikające ze zmian w budżecie.

2. Podjęto uchwałę zmieniającą budżet gminy na rok 2021. Dochody zwiększono o 255 630,20 zł (gmina otrzymała 10 000 dotacji od Wojewody Maz. na przeciwdziałanie covid, promocja szczepień. 74 630,26 od Wojewody Maz. – ustawowy zwrot części wydatków wykonanych. 125 000 dofinansowanie z województwa mazowieckiego na program inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie.)  Wydatki zmniejszono o 1 931 568,33 zł.  Zwiększono wydatki o 2 187 189, 59zł  – wszystkie szczegóły znajdziecie w tabelach załączonych do uchwały pdf poniżej:

3. Podjęto trzy uchwały dotyczące skarg złożonych przez mieszkańców do komisji Skarg i Wniosków. Komisja wszystkie trzy skargi skierowała do rozpatrzenia do właściwych merytorycznie jednostek tj. dwie z nich do Burmistrza, trzecią do MPWiK.

4. Przyjęto uchwały dotyczące: Statutu Muzeum Ziemi Błońskiej, Zmiany statutu Ośrodka Zdrowia, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

5. Podjęto uchwałę w sprawie trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju dla gminy Błonie na lata 2021-2027.

Radni poruszali na sesji kwestie dotyczące m.in. problemów z zalewaniem ulicy Fabrycznej po nawalnych deszczach. Burmistrz stwierdził, że problem zna, że akurat na Fabrycznej w tym miejscu jest najniżej i zbiera się tam woda, ale coś będą działać, aby wyeliminować problem. Po raz kolejny poruszono problem braku koszy na śmieci w mieście. Burmistrz stwierdził, że większa ilość koszy nic nie da, a zwiększy koszty i czas obsługi wywozu. Kultura mieszkańców jest kluczem do zmian i należy edukować dzieci, młodzież itd. Poruszano temat przebudowy i remontu drogi DW579. Poruszono kwestię przyłączenia Błonia do II strefy ZTM. Padło także pytanie o procentową ilość dzieci nieprzyjętych do przedszkoli publicznych z powodu braku miejsc. W odpowiedzi uzyskano informację, iż generalnie wszystkie dzieci, których rodzice poprawnie złożyli aplikację o miejsce w przedszkolach, miejsce otrzymali, albo w przedszkolach gminnych, albo w prywatnych dotowanych przez gminę. Zadano także pytanie o szanse na budowę obwodnicy wschodniej. Burmistrz stwierdził, że takiej szansy ani gmina, ani województwo nie ma i że teraz, to powinna być inwestycja państwowa. Do tego tematu wrócimy w osobnym wpisie.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie