Czy w naszej gminie, znajdą sposób na ograniczenie wzrostu cen wywozu śmieci?

Przygotowywane regulacje prawne, mają rzekomo ograniczyć wzrost cen śmieci. Jednak, rzeczywistość i obecny stan nie napawają optymizmem. “Szykuje się” w naszej gminie podwyżka cen za wywóz śmieci podyktowana wzrostem cen za ich odbiór i przetworzenie. Czy nasi rajcy i urzędnicy znajdą rozwiązanie, by ten wzrost nie był gigantyczny? Zobaczymy.

Polecamy artykuł z portalu samorządowego :
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/191034/Sposob-na-podwyzki-cen-smieci

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie