Informacja z sesji Rady Miejskiej z dn. 04.07.2022 Bloki przy ul. Modlińskiej.

Obszernie opisywaliśmy, co działo się na ostatnich sesjach Rady Miejskiej w czerwcu 2022.

Szczególną uwagę mieszkańcy powinni zwrócić na sprawę dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Modlińskiej, gdzie wśród domów jednorodzinnych i terenów przeznaczonych wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną i usługową (wg. przyjętego w 2016r. planu zagospodarowania), planuje się obecnie postawienie trzech bloków. Bo wg. opinii błońskiego ratusza można, bo specustawa deweloperska na takie działania daje „wytrych”.

Bulwersujący mieszkańców ul. Zacisze i Modlińskiej plan wybudowania bloków (jak to określa inwestor „bloków premium” dla takich samych ludzi jak wy, a nie dla ludzi o jakiś mniejszych walorach kulturowych) zatoczył koło i trudno oprzeć się wrażeniu, które można interpretować „głosujemy do skutku, będzie pan zadowolony”.

W dn. 06.06 podczas sesji Rada Miejska radni w większości głosowali PRZECIWKO ustaleniu lokalizacji tej inwestycji. Wg. błońskiego radcy, po tym, jak nie podjęto uchwały „ustalającej” lokalizację, trzeba podjąć uchwałę „odmawiającą”. W dn. 21.06.2022 podczas sesji odbyło się glosowania nad uchwałą „odmawiającą”, uchwały nie podjęto, radni głosowali przeciwko tej uchwale.

W tej sytuacji burmistrz zawnioskował o kolejną sesje specjalną w dn.01.07.2022, na której po raz drugi miało odbyć się głosowanie nad tą samą uchwałą, nad którą już raz głosowano podczas sesji w dn.06.06 ( o ustalenie lokalizacji). I tu bardzo wymowna sytuacja, która wprawiła pewnie w zakłopotanie i we wściekłość niejednego, bo na sesji zabrakło kworum. Przewodniczący rady ogłosił 10-cio minutową przerwę, ale kworum zebrać się nie udało. Za to burmistrz „wrzucił” przewodniczącemu rady kolejny wniosek, o kolejną sesje na dzień 04.07.

Na sesji w dn. 04.07 po raz drugi poddana została pod głosowanie uchwała, nad którą już raz rada miejska głosowała w dn. 06.06.2022 i wyraziła dla niej dezaprobatę. Można pokusić się o stwierdzenie nawiązujące do znanego hasła marketingowego jednej z firm telekomunikacyjnych, że „Takie rzeczy … tylko w Błoniu”. A na sesji prawnik, niepotrafiący odpowiedzieć na pytanie radnej, kluczący, aby nie chlapnąć czegoś niepotrzebnie. Pytanie dotyczyło wniosku/prośby o pisemne potwierdzenie, iż rada miejska może zgodnie z prawem drugi raz głosować nad tą samą uchwałą, nad którą już raz głosowała. Niestety, mecenasa nie odpowiedział na nie, radni nie dostali pisemnego zapewnienia, że wszystko jest zgodnie z prawem. Było też wystąpienie radnego z grupy radnych burmistrza, który odczytał najprawdopodobniej nie swój tekst. Tekst swoiste orędzie, tudzież wywód osobisty, który naszpikowany był, absurdami, złośliwościami i populizmem. Nie zabrakło także głosu wiecznego sekundanta-szydercy ze swoimi zawsze kąśliwymi dogadywaniami (uwagami). W całym tym „teatrzyku” udział jako widzowie brali również mieszkańcy osiedla przy ul. Modlińskiej, którzy przez radnych (nawet tych, którzy zapewniali ich, że nie będą głosowali ZA) zostali wystawieni do wiatru. Tak w skrócie wyglądała sesja Rady Miejskiej w dn. 04.07.2022, na której po raz drugi głosowano nad uchwałą, która w dn. 06.06.2022 została przegłosowana PRECIW. Tym razem uchwała dzięki wyłącznie głosom zdyscyplinowanych radnych burmistrza oczywiście została przyjęta.

Jak głosowali radni: ZA (9) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Grażyna Kościńska, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

PRZECIW (5) Marzena Cichewicz, Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Andrzej Pływaczewski

WSTRZYMUJĘSIĘ (2) Jacek Cieślak, Jadwiga Sowińska

NIEOBECNI (5) Janusz Guzik, Konrad Janowski, Katarzyna Mielcarz, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska.

Trzeba także przypomnieć, chyba przede wszystkim radnym burmistrza, a konkretnie Grzegorzowi Banaszkiewiczowi, Sławomirowi Piotrowskiemu, Ewie Podymie, Helenie Szymańskiej, Barbarze Wielogórskiej, Tomaszowi Wiśniewskiemu, Monice Zalewskiej, że w 2016 r., to oni przyjęli plan zagospodarowania terenu przy ul. Modlińskiej ustanawiając, że można tam budować jedynie domy jednorodzinne i usługi – czyżby zapomnieli? Sądzimy, że nie zapomnieli. To, dlaczego głosowali wbrew mieszkańcom i wbrew ustaleniom, które sami poczynili w 2016 r.? Czy rutyna spowodowała u nich wybiórczą amnezję? A może przez tą rutynę „wieczni radni” nie pamiętają już, po co są w radzie miejskiej i nie pamiętają także, że otrzymany od mieszkańców mandant, oznacza, że powinni w pierwszej kolejności dbać o interesy mieszkańców.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie