Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na DW579 i wniosek w sprawie autobusu 3A.

Podczas sesji Rady Miejskiej w dn. 16.12.2019 nasza Pani Prezes Marzena Cichewicz, jako radna złożyła interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa na DW579. Odcinek od Błonia do Radonic, to wąska droga bez chodnika i oświetlenia (podobnie jak całość tej drogi). Mieszkańcy Radonic wspierani przez Panią Sołtys od ponad 20 lat piszą pisma, prośby, wnioski, na które niestety przychodzą jedynie odpowiedzi, a nie działania. Już w kwietniu 2019 Marzena Cichewicz podnosiła sprawę DW579 w interpelacji dotyczącej bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu z ul. Żukówka. Wówczas otrzymała odpowiedź, że zgłoszony problem był omawiany na spotkaniu z MWZD w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w gminie Błonie. Dalej nic nie wiadomo, dalej czekamy na przetarg lub informacje, a przede wszystkim na skuteczne działania, których od lat brakuje niestety. Szczegóły znajdziecie w naszym wpisie w linku http://projektblonie.pl/2019-03-28-interpelacja-poprawa-bezpieczenstwa-w-obszarze-skrzyzowania-ul-grodziskiej-z-ul-zukowka-przy-biedronce/

Na odcinku z Błonia do Radonic jest ciemno jak …, a bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów przy tej ilości TIRów i innych pojazdów wątpliwe. Ponieważ w gestii gminy leży zarządzanie oświetleniem na terenie miasta i gminy (nawet przy drogach nie należących do gminy), Marzena skierowała interpelację, by poprzez montaż oświetlenia na ww. odcinku poprawić bezpieczeństwo. Dopóki nie zostanie zrealizowany obiecywany od lat remont z budową chodników, chociaż oświetlenie niech zostanie zamontowane. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa przez montaż oświetlenia jest oczywisty.

Na sesji Rady Miejskiej w dn. 16.12.2019 Marzena Cichewicz złożyła również wniosek do Pana Sekretarza, z prośbą, by przy styczniowej renegocjacji umowy z PKS Grodzisk Mazowiecki uwzględniono zmianę rozkłądu jazdy dla linii 3A, aby nowy rozkład zapewniał lepsze połączenie z Grodziska do Błonia w dni powszednie w godzinach 16.00-18.00. Sporo osób napisało w tej sprawie do Marzeny i do nas. Dzieci i młodzież kończące naukę w grodziskich szkołach np. o 16.35 muszą czekać do godziny 18.00 na autobus. Stąd też przy renegocjacji jest szansa, by poprawić sytuację i uwzględnić potrzeby mieszkańców Błonia poprzez dostosowanie rozkładu jazdy do pracy szkół, podobnie jak częściowo zostało to uwzględnione biorąc pod uwagę pracę błońskich szkół. Miejmy nadzieję, że uda się te zmiany wprowadzić, czego wszyscy oczekujemy.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie