KORONAWIRUS – Jak gminy pomagają mieszkańcom i PRZEDSIĘBIORCOM?

Sprawdziliśmy i porównaliśmy, jakie działania w sytuacji stanu epidemii obowiązującego w Polsce, podejmowane są przez władze gminne w gminach powiatu warszawskiego zachodniego. Jak włodarze poszczególnych gmin sprawdzają się w sytuacji kryzysowej? Jakie działania podejmują, by chronić i wspomóc swoich mieszkańców i przedsiębiorców? Tabela poniżej przedstawia oficjalne działania podjęte przez gminy naszego powiatu warszawskiego zachodniego.

Informacje podane w tabeli zebrane na podstawie danych z oficjalnych stron internetowych gmin oraz oficjalnych fp gminnych na Facebooku

Czy błońscy przedsiębiorcy, otrzymają wsparcie z gminy? O podjęcie działań w tej sprawie apelowała Marzena Cichewicz w interpelacji z dn. 25.03.2020, cyt. “w związku z ograniczeniami spowodowanymi obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, pragnąc wesprzeć naszych miejscowych przedsiębiorców, którzy w tak trudnej sytuacji dla wszystkich nas mieszkańców gminy Błonie, albo nie mogą, albo prowadzą w ograniczonym stopniu swoją działalność gospodarczą, zwracam się z prośbą o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu wsparcie przedsiębiorców. Sugeruję, jako możliwe rozwiązanie – odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty, a w wyjątkowych przypadkach umorzenie podatków należnych gminie tj. podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu” .

Mamy odpowiedź Pana Burmistrza na jej pismo. Przypominamy, że w budżecie na 2020 r. zaplanowano ok 1 mln zł na promocję gminy oraz ponad 800 tyś zł dla ZUK na zieleń w Błoniu.

Treść odpowiedzi na interpelację:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie