472
wszystkich wpisów

Aktualności

30.04.2019

2019.04.24 Mera-Błonie dziś.

Zakłady Mechaniczo-Precyzyjne Mera-Błonie (1953-2003) "Sprzedaj krowy, sprzedaj konie - kup zegarek marki Błonie". Zakłady odgrywały bardzo ważną rolę dla rozwoju Gminy Błonie, dawały pracę oraz źródło utrzymania dwóm pokoleniom mies...
30.04.2019

2019.04.08 VI sesja Rady Miejskiej

Streszczenie najistotniejszych spraw podejmowanych na sesji: 1. Wnioski do protokołów z sesji. Mieszkaniec Błonia Pan Włodzimierz Słowiński zgłosił wniosek o uzupełnienie protokołu z dnia 17 grudnia 2018, poprzez umieszczenia w protokol...
30.04.2019

2019.02.11 V sesja Rady Miejskiej

Skrótowy opis najistotniejszych spraw z sesji: 1. Uczczenie minutą ciszy Ś.P. Premiera Jana Olszewskiego. 2. Uchwalenie zmiany w budżecie - uwzględnienie dotacji na rozbudowę boiska szkolnego przy szkole nr 3 (kwota dotacji 98 tyś. zł), zw...
30.04.2019

2019.01.14 IV sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad: Link do nagrania z sesji:
30.04.2019

2018.12.17 III sesja Rady Miejskiej w Błoniu

17 grudnia odbyła się III sesja Rady Miejskiej. Tematy podejmowane na sesji przedstawione są załączonym porządku obrad. Link do nagrania z sesji poniżej:
30.04.2019

2018.11.26 II sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Na sesji dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji skarg, powołano stałe komisje problemowe oraz ich skład. Ponadto ustalono wysokość wynagrodzenia dla Burmistrza ...
29.04.2019

2018.11.19 I sesja Rady Miejskiej nowej kadencji 2018-2023

W dn. 19.11.2023 odbyło się I posiedzenie nowej Rady miejskiej VIII kadencji 2018-2023. Na sesji wybrano Przewodniczącego Rady, radni i Burmistrz złożyli ślubowanie. Nagranie z sesji: