472
wszystkich wpisów

Aktualności

29.06.2020

640 lat PRAW MIEJSKICH Błonia - jubileusz naszego miasta!

Błonie ma dłużej prawa miejskie od Warszawy, ale chyba każdy Błoniak o tym wie:) Z okazji 640 jubileuszy nadania naszemu miastu praw miejskich, Urząd Statystyczny przesłał gratulację wraz z infografikę specjalnie utworzoną dla naszego miasta...
23.06.2020

Wspólne posiedzenie komisji i SESJA RADY MIEJSKIEJ!

W dniu 25.06.2020 o godz. 17.00 w CK odbędzie się wspólne posiedzenie komisji problemowych Rady Miejskiej w celu omówienia i zaopiniowania projektów uchwał kierowanych na sesję Rady Miejskiej zaplanowaną na 29.06.2020 na godz. 16.30 w CK w Błoni...
22.06.2020

Praca na basenie w Błoniu. Poszukiwany specjalista ds. technicznych.

Dyrektor centrum sportu i rekreacji w Błoniu poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. technicznych. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem "oferta na stanowisko specjalista ds...

UWAGA! Mamy RAPORT O STANIE GMINY Błonie za rok 2019.

Raport o stanie gminy to dokument obejmujący podsumowanie działalności wójta/burmistrza/prezydenta w poprzednim roku, w szczególności w sferze realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej oraz realizacji budżetu obywatelskieg...
18.06.2020

Czy Burmistrz ma coś do ukrycia? Błońskie standardy jawności gospodarowania środkami publicznymi.

Jawność i przejrzystość finansów publicznych powinna być podstawową zasadą działania organów administracji państwowej, w tym organów samorządów gminnych. W Polsce jednoznacznie kwestię tą reguluje prawo, które ma zapewniać funkcjonowani...