472
wszystkich wpisów

Aktualności

24.08.2021

Trwają pracę nad budżetem gminy Błonie na rok 2022.

Jak co roku, po okresie wakacyjnym w większości jednostek administracji państwowej i samorządowej rozpoczynają się prace nad przygotowaniem projektu budżetu na kolejny rok. Radni i sołtysi, jako przedstawiciele wybrani przez mieszkańców do ...
24.08.2021

KONSULTACJE SPOŁECZNE! w sprawie rozbudowy drogi z Błonia do Grodziska.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Gmina Grodzisk oraz Gmina Błonie organizują spotkanie z mieszkańcami, w sprawie budowy i rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej 579 od m. Błonie (ul. Żukówka) do węzła na autostradzie A2. Spotkanie zaplan...
10.08.2021

SPA na ulicy Solidarności być może zniknie. Ulica Piaskowa będzie utwardzona.

W dniu dzisiejszym 10.08.2021 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Błonie (w zakładce przetargi) zamieszczone zostały dwa ogłoszenia. PIERWSZE ogłoszenie dotyczy przetargu na przebudowę ul. Solidarności. To bardzo dobra wiadomość...