Rajd Powstania Styczniowego 18.01.2020 godz. 10.30

Zapraszamy serdecznie na Rajd Powstania Styczniowego, który odbędzie się 18.01.2020 w Puszczy Kampinoskiej.

Harmonorgram wydarzenia:

10.30 – Spotkanie na parkingu w Truskawiu przy żółtym szlaku. Przejście do mogiły Powstańców w Budzie Zaborowskiej.

12.00 – Msza Święta w intencji Powstańców, następnie apel poległych.

14.00 – Ognisko oraz gawęda historyczna, śpiewy i grochówka na polanie przy leśniczówce.

Powstanie styczniowe. Polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego.

Teren, na którym rozegrała się bitwa pod Budą Zaborowską, leży dziś w środku gęstego lasu, w Puszczy Kampinoskiej. 157 lat temu były to piaszczyste wzgórza, otoczone lasem.

W styczniu 1863 roku tereny Puszczy Kampinoskiej stały się miejscem ucieczki młodych ludzi, którzy nie chcieli być wcieleni do carskiej armii. Spośród uciekinierów formowały się oddziały powstańców. Jeden z nich, utworzony przez majora Walerego Remiszewskiego, w kwietniu został zaskoczony w okolicach Budy Zaborowskiej przez trzy razy większą kolumnę wojska rosyjskiego. W pierwszym starciu poległo 30 osób. Do prawdziwej masakry doszło w momencie, gdy na pole bitwy wrócili kozacy. W tym czasie znajdowali się tam chłopi z furmankami, którzy ładowali na wozy rannych powstańców. Kozacy, którzy wrócili po łupy, zrzucili tych ludzi z furmanek i wtedy zaczęła się rzeź. 42 osoby miały zostać obdarte ze wszystkiego, co miały na sobie, a potem zmasakrowane. Dziś miejsce tej walki upamiętnia mogiła.

Oddajmy hołd Powstańcom udziałem w rajdzie.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie