Uwaga! Uwaga! Uroczyste otwarcie „bazarku”!

Wiele osób czeka na wydarzenie błońskiego sezonu ogórkowego 2022, zadając sobie pytanie – kiedy? Kiedy otwarcie bazarku po targu miejskim? Kiedy otwarcie „nowego targu”? 

Informujemy, iż uroczyste, oficjalne otwarcie bazarku zwanego „targowiskiem błońskim”, nastąpi wraz z przecinaniem wstęgi, pokropieniem kropidłem, przemowami, gratulacjami, pochwałami, zachwytami, podziękowaniami przy obecności stałych statystów oraz nieodzowną sesją zdjęciową w dn. 10.08.2022 o godz. 10.00.

Dzięki uprzejmości naszej pani prezes – radnej Marzeny Cichewicz, wiemy o tej uroczystości z zaproszenia, jakie ratusz wystosował do wszystkich radnych Rady Miejskiej w Błoniu (i pewnie nie tylko do radnych). Czy jeśli Wy, mieszkańcy nie znaleźliście w swoich skrzynkach pocztowych takich zaproszeń, czy to znaczy, że nie zostaliście na tą uroczystość zaproszeni ? Zostaliście, zaproszenie poszło w eter. Szczególnie, a może wyłącznie do tych, którzy są fanami Radia Sochaczew. W wywiadzie burmistrz wystosował zaproszenie dla mieszkańców Błonia na otwarcie nowego bazarku pt. „targ Błonie”. Aż dziw bierze, że taka prosta nazwa, a nie np. „Centrum Targowe Błonie”, taka nazwa pasowałaby do pozostałych nazw obiektów błońskich. Skuteczność eterowego zaproszenia w Błoniu pewnie jest olbrzymia, bo wszyscy Błoniacy, może nie przesadzając – zdecydowana większość, właśnie tego radia słucha ;).

Tak więc, 10.08.2022 feta z atrakcjami wymienionymi w drugim akapicie powyższego tekstu, ale … no właśnie… ale …  – bazarek dla handlujących będzie już otworzony 01.08.2022, czyli kupujący już 01.08 będą mogli robić zakupy. Także od 01.08.2022 likwiduje się  tymczasowy targ przy ul. Legionów (taki informacje puścił na falach radiowych burmistrz). 

Poświęcając trochę czasu bazarkowi, trzeba zwrócić uwagę, że tak, jak dla każdej błońskiej inwestycji, tak i dla tej, w ramach „propagandy sukcesu” i typowego marketingu, ratusz wykreował hasła przewodnie. Nie, nie, …. tym razem, to nie „drożyzna”;) Teraz to „betonoza”, „nowoczesne rozwiązania”, „dużo zieleni”, „zmiana charakteru terenu”, „wyjątkowe miejsce”, „przyszłościowe rozwiązanie”.

Najciekawszym smaczkiem tych tendencyjnych przekazów jest wypowiedź burmistrza podczas jednej z sesji RM, jeszcze sprzed „klepnięcia” przez radę zgody na dorzucenie na realizację tego zadania środków do kwoty 9 mln zł. Chodzi o słowa burmistrza, że jako pierwsi w Polsce będziemy mieli takie piękne, nowatorskie, wyprzedzające czas rozwiązanie (przymiotników było więcej ). 

Z tych słów, można wywnioskować (chyba taki był cel wypowiedzi), że projekt błońskiej przebudowy jest unikatowy, pierwszy w kraju, no i Błonie, dzięki wizjonerskiej myśli burmistrza ponownie jest naj. Gdyby faktycznie tak było, nie pozostaje nic innego, tylko się cieszyć, wszak bycie wyjątkowym, pierwszym jest przyjemnym uczuciem. Jednak, jak to w życiu samorządowym i nie tylko samorządowym bywa, przekaz często jest niepełny. I niestety, tym razem także burmistrz budując swój przekaz o „wyjątkowości”, o czymś zapomniał, a może nie wiedział (mało prawdopodobne). O czym? A o tym, że projekt błońskiej przebudowy to “bliźniak” (nie jednojajowy) przebudowy targowiska z Białej Podlaskiej. W dokumentach projektowych z Białej Podlaskiej z marca 2020 r. dla projektu przebudowy i modernizacji targowiska „babski rynek” widzimy – po pierwsze, tego samego autora projektu, po drugie, łudząco podobne rozwiązania architektoniczne i designerskie do błońskich. Dokumenty projektowe dla Błonia datowane są na styczeń 2021, dla Białej Podlaskiej na marzec 2020. Więc koncepcja nowatorskiego, designerskiego bazarku, jaki powstał w Błoniu pierwotnie pojawiła się w Białej Podlaskiej. Faktem jest, że Błonie jest pierwsze w realizacji inwestycji, niebawem otwarcie. Natomiast mieszkańcy Białej Podlaskiej muszą poczekać do grudnia, bo taki termin po rozstrzygniętym w Białej Podlaskiej przetargu w lutym br. wyznaczył inwestor na realizację przedsięwzięcia. 

Różnica jest także widoczna w podejściu Urzędu Miasta Białej Podlaskiej do sprawy. Tam, do tematu przebudowy i modernizacji targu przystąpiono w zupełnie innych standardach działania. Przedsięwzięcie zostało odpowiednio wcześniej zaplanowany. Inwestycja jest częścią Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Biała Podlaska i wraz z Programem została poddana szerokim konsultacjom społecznym, które zaowocowały wiedzą na temat potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Ponadto, na etapie opracowania projektu i dokumentacji technicznej odbywały się konsultacje z kupcami, jak również przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w bezpośrednim sąsiedztwie, które miały wpływ na ostatecznie przyjęte rozwiązania w zakresie funkcjonalności targowiska i jego otoczenia. Uwagi i opinie mieszkańców były podstawą do opracowania założeń dla tej inwestycji. 

A w Błoniu założenia, o ile były opracowane, nie zostały nawet przekazane radnym, pomimo prośby Marena Cichewicz o ich przedstawienie. Konsultacji społecznych także nie było, a kupcy potraktowani zostali skandalicznie. Burmistrz samodzielnie zdecydował o tym, co jest potrzebne i lepsze dla mieszkańców. A jego radni potulnie mu przyklasnęli bez cienia refleksji.

I kluczowa informacja, Biała Podlaska za swoją modernizację obejmującą: modernizację placu targowego oraz rozbudowę sąsiadującego z placem budynku celem utworzenia hali targowej, zapłaci 7 816 000 zł, z czego ponad 83,78% pokryje dotacja otrzymana z funduszy unijnych. A jak jest w Błoniu, wiemy. Niestety, takie standardy u nas – zawsze można wziąć kolejny kredyt i zadłużać gminę. 

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie