Wojewoda Maz. wszczyna postępowanie nadzorcze.

Podczas sesji Rady Miejskiej w dn. 01.06 Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie stanowiska rady dotyczącego skargi i ponaglenia mieszkańca. Wojewoda Mazowiecki wszczyna w sprawie tej uchwały postępowanie nadzorcze o uznanie uchwały za nieważną.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie