ROBISZ zakupy przez internet? Sprawdź Zobacz najnowszy numer PIN Przeczytaj V KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW Zapraszamy

ROBISZ zakupy przez internet? Sprawdź Zobacz najnowszy numer PIN Przeczytaj V KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW Zapraszamy

Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności
Regulamin płatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie www.projektblonie.pl (dalej: Serwis).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie Projekt Błonie KRS0000798143 ul. Szarych Szeregów 5, 05-870 Błonie (dalej: Administrator). 

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

4. Zbierane przez Administratora dane będą:

a. przetwarzane zgodnie z prawem,

b. przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

d. przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

realizacji zamówień w zakresie dostaw i usług,

prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,

archiwizacji posiadanych dokumentów oraz danych.

d. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

4. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

 

III. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak określają to przepisy prawa, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w przypadku, gdy czas przechowywania danych nie został określony przez przepisy szczegółowe lub niezwłocznie po zakończeniu korzystania z usług Administratora

 

IV. Informacje o przetwarzaniu

1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uczestniczącym w realizacji projektów, umów czy innych zadań Stowarzyszenia Projekt Błonie. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom administracji publicznej uprawnionym do nadzoru stowarzyszeń, tj. sądom oraz wojewodzie mazowieckiemu. 

2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 

V. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.

2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.

 

Zarząd Projekt Błonie

Marzena Cichewicz– Prezes Zarządu

Mirosław Nowakowski– Wiceprezes Zarządu

Andrzej Sandomierski– Skarbnik

Wsparcie

Jako organizacja non-profit
naszą działalność finansujemy
ze składek własnych
oraz darowizn
życzliwych darczyńców.

logo projekt błonie