BUDŻET OBYWATELSKI 2020 – głosowanie w dn. 9-13 września!

Przypominamy, że głosowanie na projekty z budżetu obywatelskiego na rok 2020 odbędzie się w dniach 9 -13 września. Można głosować tylko na jeden wybrany projekt ze swojego obszaru.

Głosować można poprzez formularz papierowy (załącznik poniżej) oraz drogą elektroniczną (link podamy gdy będzie dostępny).

Poniżej w linkach (do pobrania) przedstawiamy listę projektów zaklasyfikowanych do głosowania i odrzuconych.

Nie znajdziecie na liście zakwalifikowanych projektów naszej propozycji ALTANY NA GLINKACH – została odrzucona, ponieważ cyt. decyzję zespołu opiniującego: “teren „Glinianek” od wielu lat od gminy dzierżawi Polski Związek Wędkarski. Wnioskodawca, nie wystąpił do dzierżawcy o zgodę lub opinię w tej sprawie. W związku z tym, UM wystąpił do PZW z pytaniem o wyrażenie zgody, gdyż zgodnie z § 12 umowy dzierżawy, wszelką odpowiedzialność za altanę oraz porządek na tym terenie ponosić będzie PZW. Polski Związek Wędkarski w swojej odpowiedzi, nie wyraził zgody na posadowienie altany na dzierżawionym przez Związek terenie“. Teren będący własnością gminy, a tym samym nas wszystkich jest pod jurysdykcją PZW.

Z uwagi na to, że żadne umowy zawarte przez urząd nie są publikowane w BIP, nie posiadaliśmy wiedzy że teren Glinek podlega dzierżawie.

Patrząc na propozycję projektów do realizacji zauważyliśmy, że w 3 obszarach nie będzie potrzeby głosowania tj. w Bieniewicach, Bramkach, Radzikowie – tam zgłoszono tylko 1 projekt, więc nie ma konkurencji.

Drugie nasze spostrzeżenie i chyba najważniejsze – większość propozycji projektów to propozycje pokazujące potrzeby mieszkańców dotyczące dróg, oświetlenia, bezpieczeństwa. Tak nie powinno być, ponieważ tego typu projekty, to zadania własne gminy. To gmina powinna zadbać o te sprawy. Niestety od wielu lat jest u nas praktyką, że to co nie jest realizowane przez gminę ma szansę być zrealizowane z budżetu obywatelskiego. Dlatego też i my wystąpiliśmy z drugim projektem dotyczącym zrobienia nakładki asfaltowej na ul. Klonowej. Prosimy Was o wsparcie i głosowanie na nasz projekt dotyczący ul. Klonowej – mieszkańcy od wielu lat starają się o normalność na swoim osiedlu, niestety już raz zostali wymanewrowani i nie zrealizowano należycie utwardzenia ich ulicy.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie