2019.04.24 Mera-Błonie dziś.

Zakłady Mechaniczo-Precyzyjne Mera-Błonie (1953-2003) “Sprzedaj krowy, sprzedaj konie – kup zegarek marki Błonie”. Zakłady odgrywały bardzo ważną rolę dla rozwoju Gminy Błonie, dawały pracę oraz źródło utrzymania dwóm pokoleniom mieszkańców Błonia i...

2019.04.08 VI sesja Rady Miejskiej

Streszczenie najistotniejszych spraw podejmowanych na sesji: 1. Wnioski do protokołów z sesji. Mieszkaniec Błonia Pan Włodzimierz Słowiński zgłosił wniosek o uzupełnienie protokołu z dnia 17 grudnia 2018, poprzez umieszczenia w protokole słów wypowiedzi...

2019.02.11 V sesja Rady Miejskiej

Skrótowy opis najistotniejszych spraw z sesji: 1. Uczczenie minutą ciszy Ś.P. Premiera Jana Olszewskiego. 2. Uchwalenie zmiany w budżecie – uwzględnienie dotacji na rozbudowę boiska szkolnego przy szkole nr 3 (kwota dotacji 98 tyś. zł), zwiększenie wydatków na...

Projekt Błonie

malowanie proszkowe, wycinanie laserowe, obróbka blach
Projekt Błonie – informujemy, inspirujemy, działamy! Zapraszamy, działaj z nami!
najlepsza mokra karma dla twojego pieska