Co działo się na Sesji Rady Miejskiej w dn. 14.10.2019?

W dniu 14.10.2019 odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej. Najistotniejszą sprawą poruszaną na tej sesji bez wątpienia była zmiana uchwały budżetowej. Burmistrz zwrócił się do Rady Miejskiej o zwiększenie wydatków w budżecie m.in. na budowę basenu o kwotę 3 635 000 zł. Z czego 1 200 000 zł, to kwota wcześniejszego wykonanie nasadzeń zieleni wkoło basenu, a 2 400 000 zł, to prace dodatkowe.

Komisja budżetowa RM opiniująca przed sesją projekt uchwały zaopiniowała go negatywnie, z uwagi m.in. na brak szczegółowych informacji dotyczących wykonanych prac dodatkowych, które są podstawą zwiększenia wydatków na budowę basenu o 2 400 000 zł.

Pan Burmistrz w trakcie sesji skupił wyjaśnienia na procedurze realizacji inwestycji. Szczegółowe wyjaśnienia, na które liczyli niektórzy radni nie padły. Po wypowiedzi Pana Burmistrza rozpoczęła się dyskusja, zachęcamy do odsłuchania:

Pomimo braku pełnej informacji dotyczącej rodzaju prac dodatkowych, Rada Miejska projekt uchwały przyjęła (13 radnych ZA, 4 radnych wstrzymało się).

Przypomnijmy, koszt budowy basenu to 65 mln zł. Do dnia XII Sesji Rady Miejskiej tj. 14.10.2019 wypłacono wykonawcy 90% z całkowitej kwoty wynagrodzenia. Basen wg. wzoru umowy będącej załącznikiem w procedurze przetargowej miał być oddany do użytku 01.09.2019 r. Brakuje w BIP umowy zawartej z wykonawcą, wbrew zapewnieniom Pana Burmistrza o jej dostępności.  Z czego wynikają opóźnienia na budowie, a co za tym idzie upłynięcie terminu oddania obiektu do użytkowania? Nie wiemy.

Na XII Sesji Rady Miejskiej Radni dokonali wyboru ławników do Sądów Powszechnych na kadencję 2020-2023. Funkcję ławnika w Sądzie Okręgowym w Warszawie pełnić będą Pani Dorota Jasińska,  Pani Teresa Młynarczyk , Pani Elżbieta Tryniszewska. Funkcję ławnika w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim pełnić będzie Pani Krystyna Maciejczak oraz Pani Iwona Zawadzka.

Na sesji zaprezentowane zostało przez Komendanta Straży Miejskiej Pana Sylwestra Kitę-Nowaka sprawozdanie z pracy błońskiej Straży Miejskiej za okres 2018 r. Sprawozdanie poniżej w linku:

Co jeszcze działo się na sesji?

Marzena Cichewicz wystąpiła z wnioskiem o zorganizowanie spotkania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w następstwie braku działań dotyczących organizacji spotkania przez Pana Burmistrza. Spotkanie, które powinno być następstwem pisma jakie zostało skierowane do Burmistrza Błonia z Departamentu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego nie zostało niestety zorganizowane, pomimo tego, iż kwestia uciążliwości ruchu na drodze 579, to jedne z największych problemów mieszkańców Błonia. Chodzi o publikowane  przez nas w innym wpisie na naszej stronie pismo z dn. 30.07.2019 w którym dyrektor ww. departamentu prosi Pana Burmistrza o zorganizowanie spotkania dotyczącego omówienia wniosku naszego Stowarzyszenia Projekt Błonie w sprawie zmiany  organizacji ruchu na drodze DK579 i przekierowanie ruchu na alternatywną trasę. W opinii Dyrektora ww. departamentu jest to możliwe, jednak należy spotkać się i temat omówić w szerszym gronie. Co miał do powiedzenia w tej sprawie Pan Burmistrz? – zachęcamy do odsłuchania nagrania:

Standardowo, jak na każdej sesji Marzena zapytała o działania Pana Burmistrza w sprawie przyłączenia Błonia do II strefy ZTM. Pan Burmistrz czeka od lutego na odpowiedź z Warszawy i niestety nie robi w sprawie nic. Co miał do powiedzenia w tej sprawie Pan Burmistrz? posłuchaj, odpowiedź w pliku:

Pełna transmisja z XII sesji Rady Miejskiej w dn. 14.10.2019 w linku poniżej:

https://youtu.be/r1_Atev1UJI

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie