Czy jest tak świetnie, jak głosi wieść gminna? Błonie na 1135 miejscu (na 2478 gmin)

Jak podaje GUS, na koniec ubiegłego roku wszystkie Polskie gminy, a jest ich 2477 (do grudnia 2018 było 2478), korzystały ze środków unijnych przy realizacjach inwestycji. GUS przedstawił zestawienie wykorzystanych środków unijnych przez wszystkie polskie gminy w perspektywie finansowej 2014-2020. Wartość umów bądź decyzji o dofinansowaniu przekroczyła w tym czasie w całej Polsce 380 mld zł. A jak na tym tle wypada nasza gmina? My oceniamy, że bardzo mizernie. Biorąc pod uwagę naszą lokalizację (bliskość stolicy) i porównując się do naszych najbliższych sąsiadów, gmina Błonie na 1135 pozycji to wstyd. Poniżej zestawienie pokazujące osiągnięcia m.in Grodziska Maz. – miejsce 113, Ożarowa Maz. – miejsce 115.

Realizacja projektów w gminach, to zasługa przede wszystkim tych, którzy o unijne wsparcie sięgnęli, ich inicjatywy, aktywności, umiejętności. To świadomość istnienia możliwość i wykorzystywanie szans. Tego u nas, niestety, zabrakło. Fakty przeczą hasłom z ratusza, że jest fajnie, super, rozwijamy się. Błonie nie wykorzystało szansy na rozwój w sprzyjającej koniunkturze lat 2014-2018, co oznaczać może, że przy słabszej koniunkturze będzie wyłącznie gorzej.

Dane GUS dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta, nie tylko tych realizowanych przez samorząd. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają ich całkowite koszty. W zestawieniu GUS nie wzięto pod uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i PO RYBY. Poniżej pełne zestawienia dla wszystkich polskich gmin.

Polecamy artykuł: Unijne inwestycje. W polskich gminach – od 19 zł do ponad 300 tys. zł na mieszkańca http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.fundusze_unijne.wiadomosci/192518/Unijne-inwestycje–W-polskich-gminach—od-19-zl-do-ponad-300-tys–zl-na-mieszkanca-

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie