INTERPELACJA – pomoc dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa.

W dniu dzisiejszym Radna Marzena Cichewicz złożyła interpelację, mającą na celu pomoc błońskim przedsiębiorcom w związku z epidemią koronawirusa.


Odpowiedź na interpelację. Działań wspierających przedsiębiorców nie będzie.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie