Interpelacja w sprawie publikacji umów cywilno-prawnych zawieranych przez Urząd MiG Błonie

Z mocy prawa, wszystkie umowy cywilno-prawne zawierane przez organ samorządowy oraz jednostki będące w jego strukturach, a finansowane ze środków publicznych są JAWNE.

Nasza koleżanka radna Marzena Cichewicz zwróciła się do Pana Burmistrza z interpelacją o stworzenie w biuletynie informacji publicznej rejestru umów, gdzie każdy z nas mógłby zobaczyć, na jakie cele wydawane są nasze wspólne pieniądze, którym zarządza Pan Burmistrz oraz z jakimi firmami i na jaki okres zawierane są umowy. Dysponowanie i zarządzanie budżetem gminnym, to bardzo duża odpowiedzialność, a transparentność działań jest podstawą rzetelnego informowania mieszkańców.

Niestety, umów w błońskim BIP na razie nie będzie. W innych miastach i gminach, tego typu rejestry od dawna funkcjonują. Przykładem może być Warszawa, gdzie w rejestrze można znaleźć wszystkie umowy cywilno-prawne zawarte przez miasto wraz z informacją z kim, na jaką kwotę i okres zostały zawarte.

Poniżej treść interpelacji i odpowiedź Pana Burmistrza

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie