Kolejny etat Budżetu Obywatelskiego 2024

Budżet obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych. To mechanizm partycypacyjny, w ramach którego mieszkańcy mają prawo zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu (u nas w gminie jest to 1 mln zł), a następnie w trybie głosowania wybierać te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji. 

Sama procedura podzielona jest na etapy. Za nami są już etapy składania wniosków, kwalifikacji wniosków do grupy przyjętych pod głosowanie lub odrzuconych. Pozostałe etapy, etap odwołania się od decyzji komisji (do jutra 25.08), publikacja wniosków przyjętych do etapu głosowania (28.08) oraz samo głosowanie, które odbędzie się w dniach 11-15 września 2023 r.

Głosować nad wybranym projektem można będzie bezpośrednią drogą elektroniczną (link znajdziecie na stronie gminy w zakładce Budżet Obywatelski, jak już się tam pojawi;)). 

Ważne informację dotyczące zasad głosowania

1. Na projekt z danego obszaru mogą głosować wyłącznie osoby mieszkające w tym obszarze. 

2. Głosować można tylko na jeden projekt z danego obszaru – stawiając przy wybranym projekcie znak X.

3. W formularzu elektronicznym, każdy głosujący będzie musiał podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz celu weryfikacji 5 pierwszych cyfr nr PESEL i oświadczyć, że dane, które podał, są zgodne z prawdą.

Kolejny etap po głosowaniu, to weryfikacja i liczenie głosów oraz podanie do publicznej wiadomości zwycięskich projektów z poszczególnych obszarów. Informacja o wynikach głosowania podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie gminy w zakładce Budżet Obywatelski, na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które komisja do etapu głosowania zakwalifikowała oraz które odrzuciła

Niestety z trzech zgłoszonych przeze Marzenę Cichewicz projektów, warunkowo do etapu głosowania komisja zakwalifikowała jeden – dotyczący wykonania nakładki asfaltowej na ul. Klonowej. 

Odrzucenie projektu tężni solankowej, które komisja uzasadniła tym, iż gmina zleciła przygotowanie projektu tężni, a po jego otrzymaniu ogłosi przetarg na realizację, trochę zastanawia.

Nie dziwilibyśmy się, gdyby nie kilka faktów – w obecnym budżecie gminnym na rok 2023 nie ma takiego wydatku zaplanowanego (ani na projekt, ani na wykonanie), podobnie w wieloletnim planie finansowym – również takiej pozycji nie ma. Czy to kolejna “niespodzianka” podobna do niespodzianki z przebudową targu, gdzie radni dowiedzieli się o planach na końcu, jak trzeba było dołożyć środków finansowych, a wcześniej nie mieli nic do powiedzenia w sprawie chociażby wymagań dotyczących tego, jaki powinien być zakres remontu, czy o założeniach, jakie przyjął burmistrz zlecając projekt, który zrealizowano za prawie 10 mln zł i mamy bazarek zamiast targu. Z informacji od Marzeny, też jej nic nie wiadomo, by urząd z radnymi przeprowadzał jakąkolwiek konsultację w sprawie planów budowy tężni, czy przekazał jakikolwiek pomysł w tej sprawie.

Ogłoszenie przez urząd listy projektów zakwalifikowanych do etapu głosowania wzbudziło wśród mieszkańców mieszane uczucia, którymi podzielili się, pisząc swoje opinie na adres e-mail naszego stowarzyszenia. Większość osób zastanawia się, a wręcz ma mieszane uczucia co do zasad i trybu prowadzenia budżetu obywatelskiego w naszej gminie.

Cytujemy jedną z otrzymanych wiadomości: “Zaskoczyły mnie szczególnie projekty dotyczące wymiany opraw ulicznych na nowoczesne w technologii LED. Nie widzę sensu zgłaszania takich pomysłów, kiedy urząd prowadzi duży kilkuetapowy program modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy. Chyba że te zgłoszenia pochodzą od sołtysów w uzgodnieniu z urzędnikami… 

Oświetlenie uliczne, zarówno modernizowane jak i uzupełniane, to podstawa bezpieczeństwa. Tu nie powinno być żadnego kombinowania, dziadowania czy zmuszania mieszkańców do takich żebrów w budżecie obywatelskim. Podobnie ma się sprawa z naprawami nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta i gminy. Te wydatki powinny być uwzględnione w programie modernizacji dróg, którego to programu jak wiemy burmistrz nie chce widzieć! Nie można obiecywać, że zrobione zostanie coś z budżetu obywatelskiego – ale nie wiadomo ile, bo ceny prac drogowych są wysokie i zmienne.

Trzecia “dziwna historia” dotyczy zgłoszonego przez Panią Radną Marzenę projektu rekreacyjnego w Passie. Czy urzędnicy, a zwłaszcza sekretarz nie mogli tego błędu wcześniej zauważyć i dać możliwość poprawienia? Czy na liście osób popierających wniosek były nazwiska i adresy osób zamieszkujących w Passie, tak aby jedna z takich osób mogła stać się wnioskodawcą? “

W podobnym tonie utrzymane są inne wiadomości, jakie do naszego stowarzyszenia  przesłali mieszkańcy. Trudno nie zgodzić się z ich opiniami i odczuciami.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie