KTO CHCE PARKOMETRÓW w Błoniu ?

Jakiś czas temu informowaliśmy Was poprzez ankietę o planach dotyczących ustawienia na terenie miasta parkometrów. W naszą informacje wkradła się pewna nieścisłość, za którą przepraszamy. Napisaliśmy, że inicjującymi obecnie temat dotyczący ustawienia parkometrów, a tym samym wyznaczenia stref płatnego parkowania w naszym mieście, są niektórzy radni KWWZR, okazuje się, że jest inaczej. Obecnie inicjującymi pomysł montażu parkometrów na terenie miasta są radni FORUM SAMORZĄDOWEGO GMIN. Członkowie Forum Samorządowego Gmin uczestniczący w pracach komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego (Jadwiga Sowińska, Katarzyna Mielcarz) podjęli dyskusję w tej sprawie na posiedzeniach komisji. Radna Jagoda Sowińska zabrała głos, stwierdzając, że to radni Forum chcą ustawienia parkometrów w Błoniu, a nie radni KWWZR:

Komu przypadną zasługi za ustawienie parkometrów w Błoniu? Pokaże czas. Chcemy zaznaczyć, że temat parkometrów nie jest innowacyjną i nową kwestią dla Rady Miejskiej. Już w 2012 roku radni KWWZR prowadzili rozważania w tej sprawie, przeprowadzono także analizy. Biorąc wówczas pod uwagę ogólny brak miejsc parkingowych na terenie Błonia oraz niezadowolenia mieszkańców dotyczące pomysłu wprowadzenia płatnych stref parkowania, temat zawieszono. Teraz za sprawą radnych Forum temat powraca.

Z naszych informacji, kwestia wprowadzenia parkometrów na terenie miasta jest obecnie na etapie konsultacji i analizy. Po otrzymaniu wyników trafi pod obrady Rady Miejskiej, gdzie podejmowana będzie decyzja o utworzeniu lub nieutworzeniu na terenie Błonia płatnych stref parkowania.

Dzięki Waszej uprzejmości oraz udziale w przeprowadzonej przez nas ankiecie, wiemy jak postrzegacie pomysł ustawienia parkometrów w Błoniu i jakie jest Wasze zdanie w sprawie. Wyniki przeprowadzonej przez nas ankiety przedstawiają się następująco:

W ankiecie udział wzięło 455 osób. ZA wprowadzeniem parkometrów opowiedziało się 135 osób (29,7%), PRZECIWKO 311 osób (68,4%), nie miało zdania w tej sprawie 9 osób (2,0%).

Oczywiście wyniki ankiety są wyłącznie poglądowe, jednakże pokazują, że chyba większość wolałaby nie płacić za parkowanie w Błoniu.

Poniżej prezentujemy niektóre Wasze uwagi i komentarze zamieszczone pod ankietą:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie