LIST OTWARTY

Po czterech latach wysyłania pism, oczekiwania na odpowiedzi, które przeważnie są enigmatyczne, albo zbywające lub przerzucające temat do innego adresata, po oczekiwaniu na podjęcie działań – tylko pseudo “ostatnia prosta” (żenująca porażka zakomunikowana mieszkańcom jako sukces) wydarzyła się na naszym podwórku w sprawie drogi 579.

Czas na działania oddolne – nagłaśnianie sprawy, presja, protesty mieszkańców, może to przyniesie w końcu efekt i odpowiedzialne za obecny stan urzędy i instytucje pochylą się wspólnie i rzetelnie nad naszym problemem, i tak jak w Sochaczewie wywalczymy rozwiązanie (obwodnica poza miastem).

Jeśli uważasz, że działania są słuszne udostępnij list.

To pierwszy krok działań – nagłaśnianie problemu.

List otwarty
miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie