NOWE OBOSTRZENIA I RYGORY SANITARNE. Apel do samorządowców, by zaczęli wprowadzać ograniczenia.

Od dziś na 2 tygodnie, z możliwością przedłużenia NOWE OBOSTRZENIA I RYGORY SANITARNE. Apel do samorządowców by zaczęli wprowadzać ograniczenia.

1. Odległość między osobami (pieszymi) minimum 2 m.

2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na powietrzu wyłącznie z osobą dorosłą.

3. Zamknięte parki, plaże, bulwary, skwery, miejskie wypożyczalnie rowerów.

4. W sklepach mogą przebywać maksymalnie 3 osoby na 1 kasę. Przed wejściem do sklepu obowiązkowe założenie rękawiczek oraz dezynfekcja rąk.  

5. Sklepy w godzinach 10-12 DOSTĘPNE TYLKO dla seniorów, dla osób powyżej 65. W pozostałych godzinach dla innych klientów. Seniorzy jak najrzadziej powinni wychodzić do sklepów.

6. W urzędach pocztowych mogą jednocześnie przebywać WYŁĄCZNIE 2 osoby na okienko.

7. W weekendy zamknięte markety budowlane. Drogerie, sklepy chemiczne i ze środkami dezynfekcji otwarte.

8. Zakłady pracy – w biurowcach odstęp min. 1,5 m między stanowiskami oraz ZAPEWNIENIE środków dezynfekcji.

9. Zamknięcie hoteli i obiektów noclegowych z wyłączeniem miejsc wykorzystywanych na kwarantannę lub miejsc noclegowych pracowników przebywających czasowo w danym miejscu w związku z wykonywaniem pracy (np. pracownicy budowlani)

10. Zaostrzenie zasad kwarantanny – od dziś 31.03 osoby kierowane na kwarantannę bezwzględnie muszą być odizolowane – całkowita izolacja. Jeśli kwarantanna ma przebiegać w domach – POZOSTALI CZŁONKOWIE RODZINY RÓWNIEŻ ZOSTAJĄ PODDANI KWARANTANNIE!

11. Przewoźnicy prywatni świadczący usługi transportu zbiorowego- ZAOSTRZENIE dotyczące ilości osób w środku komunikacji analogiczne jak w transporcie zbiorowym miejskim – tylko POŁOWA pasażerów przypadająca na łączną ilość miejsc siedzących.

12. Odwołanie wszelkich zabiegów rehabilitacyjnych. Dopuszczone tylko zabiegi niezbędne dla zdrowia.

13. Stacje benzynowe – OBOWIĄZEK dezynfekcji wszystkich miejsc dotykanych przez klienta po każdym kliencie. Tj. pistoletów dystrybutorów, blatów, terminali płatniczych.

14. Kary za nieprzestrzeganie wszystkich wprowadzonych zasad od 5 do 30 tys. zł lub kara wiezienie dla osób nagminnie łamiących zasady.

15. Rozpoczęto wdrażanie aplikacji pozwalającej na monitoring osób przebywających na kwarantannie.

16. Spotkania rodzinne podczas Świąt Wielkanocnych – NIE ZALECANE, być może jeśli dane epidemiologiczne to potwierdzą będzie konieczność wprowadzenia ZAKAZU świątecznych spotkań rodzinnych.

17. Przemieszczanie się samochodami prywatnymi wyłącznie w niezbędnych przypadkach.

18. Można wyjść, przewietrzyć się – ale nie uprawiajmy sportów.

Szczegóły wyjaśnienia i przykłady na stronie GOV.PL:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

Wszystkie aktualne, dotychczasowe zasady:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

ZOSTAŃ W DOMU! CHROŃ SIEBIE! SWOJE ŻYCIE I ŻYCIE INNYCH!

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie