Nowe OGRANICZENIA w związku z koronawirusem. Jakie działania podejmuje błoński samorząd?

NOWE OGRANICZENIA wprowadzone w związku z koronawirusem na terenie Polski, które mają obowiązywać do dnia 11 kwietnia 2020

1. ZAKAZ wychodzenia z domu – poza przypadkami najwyższej potrzeby (tj.dojazd do pracy, wolontariat, załatwienie spraw niezbędnych do życia tzn. zakupy, wizyta u lekarza i w aptece)

2. Po ulicach można przemieszczać się jedynie w grupie 2 osób (z wyłączeniem rodzin).

3. W autobusach komunikacji miejskiej może przebywać połowa liczby pasażerów przypadająca na całą liczbę miejsc siedzących. (np. 70 miejsc siedzących – 35 osób w autobusie)

4. CAŁKOWITY ZAKAZ ZGROMADZEŃ, spotkań, zebrań i innych. Zamknięte parki, lasy, bulwary.

5. ZASADY bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

6. Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą ZAKŁADÓW PRACY – należy jednak zachować odległość pracowników, środków dezynfekcji.

7. Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

JAKIE działania podejmują inne samorządy Burmistrzowie i Wójtowie:

1. Teresin – gminna nieopodal – wójt dla wszystkich mieszkańców gminy kupuje i dystrybuuje maseczki. Dodatkowo zaangażowano w pomoc Straż Pożarną – strażacy jeżdżą i informują mieszkańców, aby pozostali w domach, aby się nie gromadzili w grupach i jak ważna jest higiena rąk. 

2. Obrady Rady Miejskiej – w Siechnicach na Dolnym Śląsku radni obradują online, taką możliwość udostępnił wójt.  Także komisje problemowe rady miejskiej w Siechnicach pracują w tym trybie.

3. Płatności podatków lokalnych od nieruchomości, od środków transportu, zniesienie opłat za czynsze w lokalach gminnych – na wniosek przedsiębiorcy będą odraczane, rozkładane na raty, w szczególnych przypadkach umarzane. Tak decyzje podjęto w IZABELINIE i w Krakowie.

4. Izabelin z naszej okolicy, a także Łódź, Katowice, Kraków – uruchomiło infolinie wsparcia i pomocy.

W tej ciężkiej kryzysowej sytuacji nasze władze nie zdały egzaminu. Brak działań i brak informacji. Burmistrz nieobecny.

Więcej o nowych zasadach na stronie rządowej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie