Nowy przystanek PKP Rokitno – czy wydłuży korki na błońskich przejazdach kolejowych?

24 października Rada Miejska Błonia skierowała do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A pismo z pytaniem, czy budowany w Rokitnie nowy przystanek kolejowy będzie miał wpływ na wydłużenie zamknięcia przejazdów kolejowych w Błoniu.

Skierowanie pisma podyktowane było przede wszystkim sytuacją drogową w Błoniu tj. permanentnymi korkami zarówno w mieście, jak i na przejazdach kolejowych. Dłużej zamknięte przejazdy, to niestety większe korki na błońskich drogach w szczególności tych, w ciągu których są przejazdy – Grodziska, Poniatowskiego, Nowakowskiego.

W dn. 15.11.2022 do biura Rady Miejskiej wpłynęła odpowiedź od PKP na powyższe pismo. W odpowiedzi czytam, że nowy przystanek w Rokitnie:

1. Dla przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Grodziskiej (DK579) nie będzie miał wpływu na wydłużenie łącznego, dobowego czasu zamknięcia przejazdu.

2. Dla przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Poniatowskiego (droga 4108W), sytuacja jest bardziej złożona. I tak, czas łącznego dobowego zamknięcia tego przejazdu nie wydłuży się w przypadkach przejazdu pociągów, które nie będą zatrzymywały się na przystanku w Rokitnie. Przy ruchu pociągów, które będą zatrzymywały się na tym przystanku – ale tylko dla tych, które będą jechały po torze 1 i 3 od strony Ożarowa Mazowieckiego – czas dobowego zamknięcia przejazdu w ciągu tej drogi wydłuży się o ok. 1,5 minuty dla jednego pociągu.

3. Dla przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Nowakowskiego (droga DW720) ruch pociągów, które będą zatrzymywać się przy stacji Rokitno wydłuży czas zamknięcia przejazdu o 1,5minuty dla pociągów jadących od strony Błonia, a dla pociągów jadących od strony Ożarowa Mazowieckiego i zatrzymujących się na tym przystanku, wydłuży czas o kilkanaście sekund.

Szczegóły oraz sposób minimalizacji wydłużenia czasu zamknięcia przejazdów znajdziecie w piśmie poniżej.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie