OBWODNICA!!!!!!! Grodzisk podpisał umowę na budowę. Błonie marzy dalej.

U nas defilady, sweetfocie, puszenie piórek, czytanie bajek, a w Grodzisku podpisanie umowy na budowę obwodnicy. Co z naszym miastem? Co z nami mieszkańcami, gdy już obwodnica Grodziska Mazowieckiego zostanie wybudowana i otworzona? A nastąpić to ma do 2022 roku.

W czwartek 27.08.2020 podpisano umowę na budowę obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego, która ma być gotowa w 2022 roku. Przebiegać będzie w ciągu drogi wojewódzkiej 579. Jej długość to niespełna 7,5 kilometra. Przebiegnie od autostradowego węzła Grodzisk Mazowiecki przez Natolin, Chlebnię, Chrzanów Duży, Wólkę Grodziską, Kozery, Kozerki i Kałęczyn. Za strefą przemysłową w Chlebni droga zacznie omijać Grodzisk Mazowiecki od zachodu.

Co oznacza to dla Błonia? To, że cały ruch wpadnie w Kłudzienku w ciąg drogi 579 i pomknie w stronę Błonia. Będziemy mięli jeszcze więcej TIRów, jeszcze więcej trujących spalin i jeszcze więcej korków.

Mrzonki błońskich władz artykułowane od 17 lat na temat przebudowy drogi 579 z budową wiaduktu, mylnie dla celów propagandy przez lata nazywaną obwodnicą zachodnią Błonia, przyczyniają się teraz do dramatu, jaki czeka nas niebawem.

Dlaczego od lat burmistrz Błonia nie zrobił nic w sprawie przygotowania do logicznego, alternatywnego (wobec przebudowy drogi 579) rozwiązania wyprowadzenia ruchu z Błonia prawdziwą obwodnicą wschodnią, która w planach województwa mazowieckiego była do 2018 r. i jest zaznaczona w planach zagospodarowania przestrzennego naszego miasta?

Dlaczego ze strony ratusza nie ma działań (a przynajmniej nie są one komunikowane mieszkańcom), aby ponownie obwodnica wschodnia Błonia znalazła się w planach wojewódzkich. Skupiono się na pseudo rozwiązaniu  (przebudowa 579 z budową wiaduktu) zamiast patrzeć kompleksowo i całościowo na to, co jest planowanie i co dzieje się za miedzą (obwodnica Grodziska). Na te wszystkie pytania powinien odpowiedzieć burmistrz Błonia. A my powinniśmy, jako mieszkańcy wyciągnąć wnioski i konsekwencje.

Standardy zarządzania, weryfikacja potrzeb mieszkańców, rozwój miasta, to tylko trzy elementy, w których różnice między Błoniem, a Grodziskiem Mazowieckim pokazują jakość działań władz obu miast. Różnice w standardach zarządzania świetnie obrazują chociażby właśnie podpisana przez Grodzisk Mazowiecki umowa na budowę obwodnicy, albo ilość pozyskanych do 2020 roku środków z funduszy europejskich. Grodzisk Mazowiecki do 2020 pozyskał ich na kwotę 281 499 192,06 zł zajmując w rankingu miejsce 145, a Błonie 39 871 443,81 zł zajmując 1046 miejsce.

działamy vs. przemawiamy

Pragniemy zaznaczyć, że to nie jest wyłącznie tak, że tylko krytykujemy. Doceniamy bardzo to, co zostało w centrum Błonia przez wszystkie lata rządów Burmistrza zrobione. Piękne parki, CK, teraz basen i niebawem ścieżki rowerowe, modernizacje i remonty szkół i przedszkola, wszystko super. Jednak właśnie i te realizacje pokazują, że chyba pomysł na miasto i gminę stanął gdzieś w wąskim zaułku, a wizja zarządzania nie przystaje do potrzeb i czasów.

Za działania w zakresie rozwoju i modernizacji transportu i infrastruktury transportowej w gminie Błonie wystawiamy Panu Burmistrzowi “pałę” 1!

Link do pełnego rankingu pozyskania środków z UE : https://samorzad.pap.pl/kategoria/rankingi/inwestycje-unijne-w-2477-gminach-ranking

Link do info o podpisaniu umowy na budowę obwodnicy Grodziska Maz. https://grodzisknews.pl/tak-przebiegac-bedzie-obwodnica-grodzisk-zaprezentowal-filmik/

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie