Od 06.05 ponowne uruchomienie placówek przedszkolnych.

Jak wyglądać będzie sytuacja w błońskich placówkach przedszkolnych? Czy zostaną one otworzone, czy nie? Jak samorząd zapewni bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli? Na te pytania postaramy się uzyskać informację, obecnie odpowiedzi nie znamy. Decyzje chyba dopiero zapadają w naszym samorządzie.

Natomiast z informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, możemy dowiedzieć się jakie zalecenia rekomenduje placówkom przedszkolnym Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

Czytamy, że: Decyzja rządu o otwarciu przedszkoli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. Ministerstwo zaleca, aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonych i stałych salach. W miarę możliwości w mniejszych grupach. Sugerowane jest, by pierwszeństwo  uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dalsze informacje i szczegóły znajdziecie na stronie MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

Wytyczne GIS i MZ:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie