Odpowiedź od Burmistrza Coreno Ausonio na nasz list.

23.03.2020 wysłaliśmy do Burmistrza Coreno Ausonio list wsparcia, który podpisali liczni mieszkańcy Błonia. Symboliczna akcja wsparcia dla przyjaciół z miasta partnerskiego Coreno Ausonio w czasie dramatu największego piku epidemii koronawirusa we Włoszech. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź od Pana Simone Costanzo Burmistrza Coreno Ausonio z podziękowaniami i pozdrowieniami dla Błoniaków.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie