Prokuratura składa skargę do WSA na uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu.

Jakość stanowionego prawa miejscowego, jak wiać podlega weryfikacji, o czym powinny przede wszystkim pamiętać, zarówno władza uchwałodawcza jak i wykonawcza.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu VIII/66/15 z dn.18 maja 2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błonie. W skardze Prokuratura wskazuje 14 przesłanek istotnego naruszenia prawa przez Radę Miejską w Błoniu poprzez przekroczenie delegacji ustawowej i nałożenie na właścicieli nieruchomości obowiązków, których nie miała prawa nałożyć.

Pewnie zostanie zadane pytanie, dlaczego teraz Prokuratura wnioskuje o stwierdzenie nieważności uchwały z 2015 r. kierując do WSA niniejszą skargę? – Prawo daje możliwość skarżenia uchwał będących prawem lokalnym w zasadzie bez ograniczeń czasowych. Prawo także nakłada obowiązek na organ lub obywatela, którzy weszli w posiadanie informacji, że mogło dojść do złamania prawa (przestępstwa), konieczność (obligatoryjność) powiadomienia o tym fakcie stosownych organów.

Kolejne pytanie jakie z automatu nasuwa się w tej sprawie, to takie, czy przyjęty w tym roku uchwałą nr XVII/170/20 z dn. 09 marca 2020 nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Błonie posiada te same zapisy i przekroczenia delegacji ustawowej? Po wstępnej analizie z naszej strony, wynika że niestety w pewnym zakresie tak. Jednakże nikt z naszego grona nie jest prawnikiem, by jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Należy poczekać na informację ze strony obecnej Rady Miejskiej, a także na końcowe rozstrzygnięcie skargi przez WSA.

Martwi natomiast fakt, że tego typu przypadki w ogóle mają miejsce. Mieszkańcy dokonują wyboru swoich przedstawicieli do władz samorządowych, po to, by przedstawiciele ci, reprezentowali ich i przede wszystkim dbali o interesy mieszkańców, a nie stanowili prawo lokalne, które o interes mieszkańców nie dba. Przekroczenie uprawnień delegacji ustawowej jest niestety dosyć powszechne w obszarze działalności samorządów.

Poniżej pełna treść skargi:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie