Rekrutacja. INSPEKTOR ds. OBRONNOŚCI – WYBRANY.

20 stycznia w błońskim BIP ukazało się ogłoszenie o rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. Obronności. Udostępniliśmy ogłoszenie na naszej stronie, a wówczas zaczęliście do nas pisać w tej sprawie. Że jest to rekrutacja post factum, że osoba jest już wybrana, że od dłuższego czasu przebywa w urzędzie. Niektóre osoby podawały imię i nazwisko rzekomego inspektora.

Nie dawaliśmy do końca wiary, że to możliwe. Dziś okazało się, że wszystkie osoby, które do nas napisały, napisały prawdę. Imię i nazwisko osoby, która “wygrała” proces rekrutacji na to stanowisko zgadza się z podawanymi przez Was. Jesteście lepiej poinformowani niż my.

Nie znamy Pana Dariusza Urbana. Na pewno posiada właściwe kompetencje do pełnienia tej funkcji. Nie jest też w naszej gestii, czy zamiarze, podważać decyzję i wybór Burmistrza. Zapytacie, po co więc ten wpis i ta informacja? Odpowiadamy pytaniem – czy takie standardy rekrutacji odpowiadają mieszkańcom? Czy czas zmienić standardy, wyznaczyć nowe?

W informacji o naborze na ww. stanowisko brakuje na stronie BIP protokołu z procesu naboru/rekrutacji, który powinien być zamieszczony, wraz z informacją ile osób złożyło dokumenty (rekrutowało) w tym procesie.

Panu Dariuszowi Urbanowi gratulujemy wyboru.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie