Serce na nakrętki w BIENIEWICACH już jest!

Miło nam przekazać informację, że drugie serce od naszego stowarzyszenia Projekt Błonie, zamontowane zostało dziś 14.11.2020 w Bieniewicach.

Dziękujemy bardzo za pomoc w montażu serca Panu Dyrektorowi Markowi Parafiniukowi oraz Panom Rafałowi i Piotrowi. Serce ustawione zostało w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Bieniewicach, na terenie należącym do powiatu, tuż przy rondzie. Dziękujemy Panu Staroście naszego powiatu Panu Janowi Żychlińskiemu, za zgodę na ustawienie serca w tym miejscu. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Prezesa Tomasza Reszczyńskiego z firmy Taret. To dzięki sercu Pana Prezesa i jego życzliwości, nasze serca na nakrętki stoją teraz w Błoniu i Bieniewicach.

Zachęcamy wszystkich do zbierania nakrętek i pomagania. Korki zbierane w serduszku w Bieniewicach pomogą mieszkance Bieniewic, Wiktorii Jasińskiej, która potrzebuje nowego wózka inwalidzkiego.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie