Sesja Rady Miejskiej z dn. 18.11.2019 – W PIGUŁCE

Szanowni, zgodnie z obietnicą przedstawiamy streszczenie z sesji Rady Miejskiej z dn. 18.11.2019.

Podczas sesji przyjęto: uchwały w sprawach podwyższenia podatków od nieruchomości i środków transportu, uchwałę w sprawie ceny żyta będącej podstawą wyliczenia podatku rolnego, uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2019, uchwałę zmieniającą WPF,  uchwałę dotyczącą wsparcia finansowego dla powiatu warszawskiego zachodniego, uchwałę w sprawie programu współpracy gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi w 2020 r., uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania działki na rzecz powiatu warszawskiego zachodniego, uchwałę w sprawie udzielenia służebności PGE, uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piorunów, uchwałę w sprawie skargi mieszkańca.

Najwięcej emocji i dyskusji wywołała uchwała intencyjna Radnej Marzeny Cichewicz w sprawie dotyczącej objęcia gminy Błonie II strefą ZTM Warszawa. Radna zaprezentował projekt uchwały wraz z jej z uzasadnieniem. Wbrew słowom przewodniczącego Rady Miejskiej o “wrzutce Radnym w piątek 15.11.2019  uchwały w ostatniej chwili” wszyscy Radni dostali projekt drogę email w dn. 08.11.2019.  Nadto w dniu 14.11.2019 komisja budżetowa zaopiniowała projekt negatywnie. Poniżej prezentacja uchwały podczas sesji Rady Miejskiej w dn. 18.11.2019r.

Prezentacja uchwały intencyjnej przez Radną Marzenę Cichewicz

Do projektu odniósł się Pan Burmistrz: “Pracujemy nad tym tematem.” Może, trudno to sprawdzić. Jakichkolwiek efektów brak. Nie zrozumiałe są, podobnie jak w przypadku programu rządowego “mieszkanie+” oczekiwania Pana Burmistrza w kwestii zapraszania gminy Błonie do programu w sprawie II strefy. To włodarz powinien zabiegać o sprawę, a nie biernie czekać na zaproszenie z Warszawy. To jakiś absurd. Wypowiedź Pana Burmistrza poniżej.:

Wypowiedź pana Burmistrza w sprawie projektu uchwały

Opinię wyraził także Pan Sekretarz, niestety skupił się na przedstawieniu ogólnych informacji, a nie na sednie projektu uchwały, przykładając dużą uwagę do szacunkowych kosztów, jakie Radna Cichewicz pozyskała dla gminy z ZTM. Pozyskanie wiążącej oferty leży w gestii Pana Burmistrza lub osoby przez niego wyznaczonej, co wprost wynika z kompetencji władzy wykonawczej. Rada Miejska, Radni, to władza uchwałodawcza bez kompetencji reprezentowania gminy na zewnątrz. Niezaprzeczalną wartością dodaną wypowiedzi, było potwierdzenie tego, że działania błońskich władz w sprawie są mizerne. Jedno pismo w 2018 r i jedno w 2019. Całej długiej historii sprawy Pan Sekretarz nie komentował, ponieważ jak stwierdził Radna Cichewicz na Facebooku sprawę przedstawiła. Wypowiedź Pana Sekretarza poniżej:

Radna Marzena Cichewicz podziękowała obu Panom, przypominając jednocześnie o potrzebach społecznych oraz o opracowanej i obowiązującej w gminie strategii rozwoju. Pełna wypowiedź poniżej:

W dyskusji możliwość zabrania głosu mieli także mieszkańcy Błonia, Panowie: Nowakowski, Koźlicki, Dymiński, Ptasznik, Jaroszczak i Różycki. Zachęcamy do wysłuchania opinii mieszkańców:

Burzliwa dyskusja w sumie nie na temat uchwały, a w temacie rozwiązań, co lepsze, co gorsze, czy do Błonia, czy do Bożej Woli, za ile, co można w zamian II strefy zrobić, autopoprawka i wnioski itd.. Generalizując, całkowite niezrozumienie sedna INTENCYJNEJ uchwały, tego, że jest to jedynie wskazanie oczekiwań i zmobilizowanie władzy wykonawczej do skutecznych działań. Wniosek przewodniczącego o skierowanie uchwały do komisji wpisuje się całkowicie w niezrozumienie sprawy. Ku naszemu zdziwieniu, Pan Burmistrz wniosek uważa za zasadny. Mało tego twierdzi, że przyjęcie proponowanej przez Radną Cichewicz uchwały zamyka drogę do współpracy, do tego, by pracować wspólnie w sprawie. To kuriozum w naszej ocenie, ponieważ to organ wykonawczy jest odpowiedzialny za procedowanie rozwiązania na zewnątrz, a sama uchwała intencyjna nie przeszkadza, by wszystkie strony współpracowały ze sobą. Wypowiedź Pana Burmistrza poniżej:

Wniosek Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej o skierowanie uchwały do komisji Rady Miejskiej oraz zgodna opinia w tej sprawie Pana Burmistrza, podzielona została także przez radnych z KWW ZR. Bardzo budujące jest to, że kilku Radnych w tym Pan Konrad Janowski i Pani Jagoda Sowińska bezproblemowo odczytali intencje uchwały. Niejednokrotnie dawali temu wyraz swoimi wypowiedziami w dyskusji. Po wniesieniu autopoprawki przez Radną Cichewicz prosili o wyjaśnienie, jak uchwała zdaniem Pana Burmistrza zamyka drogę do współpracy, skoro jest dokładnie odwrotnie? Zachęcamy do odsłuchania wypowiedzi:

W odpowiedzi na pytanie Pana Radnego Janowskiego Pan Burmistrz wyjaśniał, że przedstawił swoje stanowisko, że powinniśmy współpracować, jednocześnie twierdząc, że podjęcie uchwały drogę współpracy zamyka, a skierowanie jej do komisji ją otwiera. Przewodniczący Rady Miejskiej wpisując się w narrację Pana Burmistrza stwierdził, że lepszą uchwałą od zaproponowanej przez Radną Cichewicz jest uchwała przyjęta w 2009 r. Tych wypowiedzi nie skomentujemy. Zadamy za to pytanie, co przez 10 lat po przyjęciu tejże lepszej uchwały z 2009 roku zrobił Pan Burmistrz lub Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w sprawie II strefy ZTM dla gminy Błonie? Niestety prawie nic, nie licząc kilku pism, oferty z ZTM z 2014, która powinna była być przyjęta, a w jej następstwie powinna wówczas zostać podpisana umowa. Błonie byłoby już dawno w II strefie ZTM. Wypowiedź poniżej: 

Puentą dyskusji nad uchwałą intencyjną Radnej Marzeny Cichewicz jest wypowiedź Radnego Konrada Janowskiego, którą niestety niegrzecznie próbował ukrócić Pan Przewodniczący Rady Miejskiej. Tego to musicie koniecznie posłuchać:

Następnie odbyło się głosowanie nad wnioskiem o skierowanie uchwały do wspólnych komisji, tym samym uchwała została oddalona i nie poddana głosowaniu.

Całe nagranie z sesji Rady Miejskiej z dn. 18.11.2019 poniżej, gorąco zachęcamy do wysłuchania całości:

https://youtu.be/1AXm4h5JYtU

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie