Stanowisko Projektu Błonie w sprawie składu bioodpadów przy ul. Kolejowej

Działamy wspólnie dla dobra naszej społeczności razem z Prezes i radną Marzeną Cichewicz. Jako Stowarzyszenie i mieszkańcy Błonia, jesteśmy przeciwni, by w Błoniu przy ul. Kolejowej powstała inwestycja segregacji i składowania bioodpadów, w tej sprawie nasze stanowisko wysłaliśmy do:

Urzędu Miejskiego w Błoniu

Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim , do Zarządu Powiatu i Wydziału ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie do Dyrektora Ochrony Środowiska i Naczelnika Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do Wydział Zarządzania Środowiskiem 

Treść naszego pisma poniżej:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie