Tylko do 31.05.2020 błońscy PRZEDSIĘBIORCY mogą starać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości!

Uwaga błońscy przedsiębiorcy!

Jeśli w związku z pandemią COVID-19 wasza płynność finansowa uległa pogorszeniu do 31 maja 2020 możecie starać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej!

Warunkiem zwolnienia z płatności rat podatku jest złożenie do Burmistrza Błonia w terminie do 31 maja 2020 oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XVIII/175/20 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 27 kwietnia.

Ww. uchwała daje możliwość ubiegania się o zwolnienie rat podatku za kwiecień, maj i czerwiec 2020 dla działalności zarejestrowanych w KRS, natomiast dla działalności zarejestrowanych w CEiDG – jedynie za maj 2020.

Burmistrz Błonia i Rada Miejska określili, iż uprawnionymi do starania się o zwolnienie od podatku są przedsiębiorcy, których działalność w przeważającym zakresie zawiera, zgodnie z klasyfikacją PKD:

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:

 • ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego (np. w ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych),
 • kwaterach dla gości i bungalowach,
 • domkach lub chatach, bez obsługi,
 • gospodarstwach wiejskich (agroturystyka),
 • schroniskach młodzieżowych i górskich.

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:

 • hotelach,
 • motelach,
 • pensjonatach,
 • innych obiektach hotelowych (np. wotele, botele, novotele, airtele, zajazdy, zamki)

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. Podklasa ta obejmuje działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Uwaga! Podklasa ta nie obejmuje masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 86.90.A, działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 93.13.Z

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Podklasa ta obejmuje działalność:

 • restauracji,
 • kawiarni,
 • restauracji typu fast food,
 • barów mlecznych,
 • barów szybkiej obsługi,
 • lodziarni,
 • pizzerii,
 • miejsc z żywnością na wynos,
 • restauracyjną lub barową prowadzoną w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne. Podklasa ta obejmuje działalność:

 • obwoźnych sprzedawców lodów,
 • wózków z żywnością,
 • przyczep gastronomicznych,
 • związaną z przygotowywaniem żywności na straganach.

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów. Podklasa ta obejmuje działalność:

 • barów,
 • tawern,
 • koktajlbarów,
 • dyskotek (serwujących głównie napoje),
 • piwiarni i pubów,
 • sklepów z kawą,
 • pijalni soków owocowych,
 • sprzedawców napojów w ruchomych punktach,
 • przygotowywania i podawania napojów w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm) nie precyzuje, które działalności należy zwolnić z rat podatków. Rozsądek nakazywałby zwolnić z podatków również tych, których działalność została zamrożona decyzjami rządu: przede wszystkim siłownie, które w Błoniu są trzy. Być może uda się tym przedsiębiorcom uzyskać “indywidualną zgodę” na zwolnienie.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie