Wspólne posiedzenie komisji i SESJA RADY MIEJSKIEJ!

W dniu 25.06.2020 o godz. 17.00 w CK odbędzie się wspólne posiedzenie komisji problemowych Rady Miejskiej w celu omówienia i zaopiniowania projektów uchwał kierowanych na sesję Rady Miejskiej zaplanowaną na 29.06.2020 na godz. 16.30 w CK w Błoniu.

Poniedziałkowa sesja, to wyjątkowa sesja. Sesja absolutoryjna, tzn. sesja, na której Rada Miejska głosuje nad wotum zaufania oraz nad absolutorium dla Burmistrza. Będą więc brawa, kwiaty i gratulacje. Odbędzie się także debata nad raportem o stanie gminy za 2019 r. poprzedzająca udzielenie votum zaufania i absolutorium. Warto wziąć udział zarówno w sesji jak i w debacie do czego namawiamy i zachęcamy.

Porządek obrad sesji:

Projekty uchwał:  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę dot. WPF 2020-2026

Projekt – chwała w sprawie przekazania wniosku mieszkańca

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie