Zmiana ROZKŁADU JAZDY Kolei Maz. w dniach 18-25 III z uwagi na epidemię.

Dodatkowe zmiany w rozkładzie jazdy Kolei Mazowieckich, spowodowane rozszerzaniem się koronawirusa.

Rozkład jazdy na trasie Warszawa – Błonie -Kutno, link poniżej:

https://www.mazowieckie.com.pl/sites/default/files/docs/R3%20Warszawa-Kutno%2018-25%20III_0.pdf

Rozkład jazdy KM na innych trasach, link poniżej:

https://www.mazowieckie.com.pl/pl/rozklad-jazdy-pociagow-km-wazny-w-dniach-18-25-iii

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie