Zmiany przepisów o samorządzie gminnym

Większość z nas pewnie słyszała o zmianie niektórych ustaw, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Od nowej kadencji po raz pierwszy wójt/burmistrz będzie przedstawiał radnym raport o stanie samorządu, a przewodniczący rady, będzie miał prawo wydawania poleceń pracownikom urzędu. 
Zachęcamy do zapoznania się poniższym artykułem – zmiany w pigułce:) 

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/187118/Po-nowemu–Najwazniejsze-zmiany-w-nowej-kadencji-samorzadow-?fbclid=IwAR0AQYhQ7DqtL5Qlt6NAPHvHG1TrAbSnMz-Ld7C7YL5Xts6LhSyDVXE632A

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie