10 maja – Święto Pracownika Komunalnego.

Wszystkim pracownikom komunalnym składamy serdeczne życzenia. Ich praca jest bardzo potrzebna, a niestety nie doceniania.
Lista zawodów i czynności, które możemy zaliczyć do gospodarki komunalnej jest długa. Należą do niej usługi administracyjne, usługi społeczne, zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepłownictwo, transport publiczny, dbanie o stan infrastruktury transportowej, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, gospodarowanie terenami zielonymi.

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/10-maja-swieto-pracownika-komunalnego-kto-o-nim-pamietal,125675.html

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie