158 rocznica wybuchu POWSTANIA STYCZNIOWEGO.

Powstanie styczniowe. Polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego.

Na naszych terenach odbyła się bitwa pod Budą Zaborowską. Teren, na którym rozegrała się bitwa pod Budą Zaborowską, leży dziś w środku gęstego lasu, w Puszczy Kampinoskiej. 157 lat temu były to piaszczyste wzgórza, otoczone lasem.

W styczniu 1863 roku tereny Puszczy Kampinoskiej stały się miejscem ucieczki młodych ludzi, którzy nie chcieli być wcieleni do carskiej armii. Spośród uciekinierów formowały się oddziały powstańców. Jeden z nich, utworzony przez majora Walerego Remiszewskiego, w kwietniu został zaskoczony w okolicach Budy Zaborowskiej przez trzy razy większą kolumnę wojska rosyjskiego. W pierwszym starciu poległo 30 osób. Do prawdziwej masakry doszło w momencie, gdy na pole bitwy wrócili Kozacy. W tym czasie znajdowali się tam chłopi z furmankami, którzy ładowali na wozy rannych powstańców. Kozacy, którzy wrócili po łupy, zrzucili tych ludzi z furmanek i wtedy zaczęła się rzeź. 42 osoby miały zostać obdarte ze wszystkiego, co miały na sobie, a potem zmasakrowane. Dziś miejsce tej walki upamiętnia mogiła. Chwała Bohaterom !

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie