2018.12.17 Interpelacja – zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego dla miejscowości Pass i Radzików

Problem dotyczący lokalnego transportu zbiorowego w naszej gminie. To historia wieloletnich zaniedbań, braku pomysłu, rzekomo i braku środków, ale przede wszystkich chyba brak świadomości. Radna Marzena Cichewicz temat drąży, próbując uzyskać jednoznaczne odpowiedzi. Szczegóły interpelacji i odpowiedzi do niej w załączonych dokumentach.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie