2018.12.17 Interpelacja dotycząca ul. Solidarności w Błoniu – braku od 8 lat realizacji zobowiązania z 2011 r.

Historia dotycząca ul. Solidarności w Błoniu jest ewidentnym przykładem na brak planowania i zarządzania inwestycjami dotyczącymi dróg i ich remontowania. Nie ma w naszej ocenie ani harmonogramu, ani rzetelnej analizy potrzeb. Nie wiemy czym kierują się decydenci ustalając zakres inwestycji drogowych na dany rok. Oczywistym jest, że potrzeb jest więcej niż środków, by móc je zrealizować. Jednak przy odpowiednim zarządzaniu i kroczącym planie realizacji można byłoby sukcesywnie rozwiązywać problemy mieszkańców nie tylko miasta, a przede wszystkim gminy zaniedbywanej w obszarze inwestycji od lat. Mieszkańcy ul. Solidarności otrzymali w 2011 r. zobowiązanie ze strony Urzędu Miasta, że ul. Solidarności zostanie zrobiona. Urząd poszedł nawet krok dalej i przyjęto inwestycję do planu WFP na lata 2013-2015. Niestety, obietnica nie została dotrzymana, a sama inwestycja została wykreślona z planów (pewnie w ramach oszczędności). Szczegóły interpelacji i odpowiedzi w poniższych dokumentach:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie