2018.11.19 I sesja Rady Miejskiej nowej kadencji 2018-2023

W dn. 19.11.2023 odbyło się I posiedzenie nowej Rady miejskiej VIII kadencji 2018-2023. Na sesji wybrano Przewodniczącego Rady, radni i Burmistrz złożyli ślubowanie.

Nagranie z sesji:
https://www.youtube.com/watch?v=71gwAt3tUQo&feature=youtu.be

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie