2018.11.26 II sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Na sesji dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji skarg, powołano stałe komisje problemowe oraz ich skład. Ponadto ustalono wysokość wynagrodzenia dla Burmistrza oraz wysokość diet radnych.

https://www.youtube.com/watch?v=fnFBg9V-QlE

Debata nad ustaleniem wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza rozpoczyna się w czasie 1:53:58

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie