2019.01.28 Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w sprawie drogi 579

Najważniejsze informacje, jakie uzyskaliśmy na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w dn. 28.01.2019 r. w temacie drogi 579, wiaduktu i obwodnicy wschodniej.
Z uwagi na obszerność materiału i ilość informacji, przedstawiam jedynie te najistotniejsze, biorąc pod uwagę stan prawny i padające na spotkaniu opinie.

1. Pan Naczelnik Rafał Nowak, przedstawił historię dotyczącą przebudowy drogi 579 z budową wiaduktu. Temat procedowany jest od 2002 r. 
2. W 2013 r. RDOŚ wydaje pozytywną dla gminy decyzję środowiskową dla budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej 579. Decyzja zostaje zaskarżona.
3. Proces wyjaśnień, uchyleń, odwołań toczy się do 2018 r. W efekcie końcowym w listopadzie 2018 r. gmina Błonie wysyła do RDOŚ kolejny wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. RDOŚ prosi w odpowiedzi o uzupełnienie dokumentacji. Gmina prosi o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentacji i otrzymuje zgodę. Obecnie tj. 2019 r. – gmina wybiera firmę, która przygotuje wymagane przez RDOŚ dokumenty do uzupełnienia. Czas na uzupełnienie dokumentów mamy do końca maja 2019 r. 
4.Szacunkowy (potwierdzenie otrzymamy wkrótce od Pana Naczelnika) dotychczasowy koszt działań podejmowanych przez gminę w okresie 10 lat tj. projektów, decyzji związanych z przygotowaniem dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji to około 4 500 000 zł. (wg. opinii mieszkańca). Z informacji jakie otrzymaliśmy po spotkaniu od naczelnika Nowaka to 1 242 182,00 zł za okres 2006-2019.
5. Proponowany przez gminę nowy przebieg drogi 579: rondo na skrzyżowaniu z ul. Mokrą (przy nowej Biedronce), wiadukt nad torami rozpoczynający się mniej więcej na wysokości przedszkola, a kończący się mniej więcej na wysokości ul. Harcerskiej, bieg nowej drogi w ciągu ul. Towarowej, dalej rozbudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Bieniewicką, w dalszej części bieg nowej drogi w śladzie ul. Towarowej aż do drogi 92. 
6. Remont odcinka drogi 579 od drogi 92 do Białut – MZDW wraz z zarządem województwa mazowieckiego ma w planach podnieść kwotę na realizację inwestycji, by móc ogłosić kolejny przetarg jeszcze w pierwszym półroczu 2019 r., a sam remont zakończyć w 2020 r. Dotychczasowe przetargi były unieważnianie z racji ofert znacząco przekraczających kwoty ujęte w planach inwestorskich. 
7. Obwodnica wschodnia – brak jej obecnie w planach zagospodarowania przestrzennego dla województwa mazowieckiego. Jednakże gmina prowadzi rozmowy i obwodnica wschodnia Błonia będzie uwzględniona w planach w chwili, gdy dotychczasowe inwestycje województwa zostaną zrealizowane i gdy będą środki na realizację kolejnych prac w tym naszej obwodnicy. Generalnie w planach wojewódzkich ujmowane są ze względów prawnych i proceduralnych inwestycje, dla których podjęta jest decyzja o realizacji, a sama realizacja przewidziana jest do okresu 4 lat. 
8. Opinie: mieszkańców, części radnych – generalnie wszyscy są za budową wiaduktu, jednakże zdania podzielone są w stosunku do proponowanego przez gminę rozwiązania. Można z przebiegu dyskusji wywnioskować, iż potrzebna jest debata społeczna i alternatywna propozycja rozwiązania docelowego, mającego na celu wyeliminowanie z Błonia ruchu tranzytowego.
9. Szacowana kwota przebudowy drogi 579 (odcinek 2km, o którym jest mowa, “nowy przebieg”) z budową wiaduktu, to około 140-150 mln zł.

W skrócie to najistotniejsze informacje. Zachęcamy do odsłuchania nagrań z przebiegu spotkania. W załączeniu dwa linki do części pierwszej z prezentacją Pana Naczelnika Nowaka oraz do części drugiej z pytaniami i dyskusją.

część pierwsza:
https://youtu.be/LRSlWU8EUWI

część druga:
https://youtu.be/V6J8H2-svXQ

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie