2019 maj. Co z wnioskami o wygaszenie mandatów niektórym radnym?

Co dzieje się w sprawie złożonych przez radnego G. Olędzkiego wniosków do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wygaszenie mandatów niektórym radnym.

Jak przedstawia się chronologia:
1. Radny G. Olędzki w dniu 04.01.2019 składa wnioski. 
2. W dniu 15.01.2019 wpływa do UM pismo od Wojewody mazowieckiego (w załączeniu – z dn. 09.02.2019) w którym wojewoda prosi o przesłanie informacji w zakresie ewentualnych czynności podejmowanych przez samych Radnych lub przez Radę Miejską w Błoniu. 3. 25.01.2019 Przewodniczący Rady kieruje do Wojewody pismo, w którym informuje, że wnioski o wygaszenie mandatów zostały przekazane Radnym, a po uzyskaniu opinii prawnych, również opinie zostaną im przekazane. Od czapy też informuje Wojewodę, że wnioski nie spełniają określonych w statucie zasad “inicjatyw uchwałodawczych” i Rada nie będzie procesować wniosków w trybie podjęcia uchwały. Co ewidentnie jest miganiem się od odpowiedzialności. To rolą Przewodniczącego w takich przypadkach jest przygotowanie właściwej uchwały i poddanie jej pod glosowanie Radzie. 4. 20.02.2019 Wojewoda Mazowiecki kieruje kolejne pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego z dn. 25.01.2019 , przypominając w piśmie Przewodniczącemu, jakie są kompetencje Rady i że to Rada w pierwszej kolejności jako organ kolegialny powinna rozstrzygać tego typu sprawy w drodze uchwały. 5. Mija kolejny miesiąc – 15.03.2019 Przewodniczący wysyła do Wojewody odpowiedź na pismo Wojewody z dn. 20.02.2019 – w piśmie Przewodniczący informuje, że Rada nie ma w sprawie nic do roboty, bo nie występują przesłanki do wygaszenia mandatów, jednak łaskawie informuje, iż poruszy temat na najbliższej sesji Rady Miejskiej. 6. Jeden dzień wcześniej 14.03.2019 do Przewodniczącego trafiają opinie prawne od radcy ustosunkowujące się do treści wniosków i opiniujące ich zasadność. Z opinii tych wynika, że nie zachodzą żadne przesłanki do tego, by mandaty mogły zostać wygaszone. Co ciekawe, a zarazem zastanawiające w dwóch opiniach można przeczytać, że osoby pełniące funkcje kierownicze/decyzyjne w jednostkach gminnych w zakresie swoich obowiązków nie mają żadnych kompetencji decyzyjnych. Po co w takim razie pełnią te funkcje i zapewne pobierają wynagrodzenie adekwatne dla tych funkcji. Słabe tłumaczenie w naszej ocenie i nie do końca zgodne z ustawą o finansach publicznych. Jeśli faktem jest, że osoby te nie mają w zakresie obowiązków dla swoich funkcji żadnych decyzyjnych obowiązków – należałoby zmienić zarówno umowy o pracę, zmieniając stanowisko, a przede wszystkim wysokość wynagrodzenia. 7. 08.04.2019 Sesja Rady Miejskiej, na której przez 2 godziny prowadzona jest dyskusja na temat wniosków o wygaszenie mandatów. Radny Olędzki był “grillowany” przez ten czas skutecznie. Nie otrzymał on opinii prawnych, a na sesji opinię swoją przytoczył Radny Konrad Janowski. Po zapoznaniu się z tą opinią Radny Grzegorz Olędzki wycofał swój wniosek, dotyczący wygaszenia mandatu Radnemu Janowskiemu. Gdyby nie błąd Urzędu Miasta i mylne nazwanie zestawienia/rejestru (rejestr żłobków prowadzonych przez Burmistrza Błonia, zamiast rejestr prowadzony przez Burmistrza Błonia żłobków na terenie gminy), które do dnia dzisiejszego nie zostało skorygowane i “wisi” w BIP, nie byłoby najprawdopodobniej wniosku w stosunku do Radnego Janowskiego. 8. Co dalej? Dalej będzie kolejna sesja Rady Miejskiej 13.05 i powrót do tematu. Będą pewnie i naciski na Radnego Olędzkiego i straszenie sądem, by wycofał wnioski.miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie