2019.02.19 Interpelacja – II strefa ZTM , przetarg na “autobusik”, plan rozwoju transportu

Kolejna interpelacja, koleina wymijająca odpowiedź:) Od 12 lat jesteśmy wodzeni za nos. W programach wyborczych Burmistrza II strefa, to czołowe hasło, podobnie jak i w programach radnych z jego komitetu wyborczego i nie tylko jego. I co? I nic ! To hasło jedynie, pod publikę, w jakim celu głoszone chyba wiadomo. Skandaliczny tryb dotychczasowego procesowania sprawy w ZTM. Oferta gotowa, tylko do wdrożenia w 2014 r – i co i nic! Śmieszne ruchy za kolejne 4 lata w 2018 chyba tylko po to, by uwiarygodnić, że rzekomo coś się robi w temacie. Najbardziej bulwersujące jest to, że te niemrawe działania mają jedynie miejsce w latach wyborczych. Ewidentny wniosek nasuwa się sam. Teraz w 2019 r. identyczna sytuacja – od lutego nie robią nic nasi urzędnicy i Burmistrz – 15.02.2019 wysłane pismo do Prezydenta Warszawy i czekanie chyba na oklaski, bo do dnia dzisiejszego zero odpowiedzi z Warszawy. Marzena Cichewicz odpytuje regularnie emailowo – czy przyszła już odpowiedź na powyższe pismo, otrzymuje identyczną odpowiedź – nie jeszcze nie przyszła. Co musimy my, jako mieszkańcy Błonia zrobić, by urząd i Burmistrz podjęli w końcu efektywne działania w sprawie? Petycja? – tak już zrobiliśmy. 1050 podpisów w jedne tydzień, ale to za mało jak widać dla Burmistrza. Stwierdził nawet, po przekazaniu przez Marzenę na sesji Rady Miejskiej w dn. 08.04.2019 listu otwartego, że nie widzi podpisów pod petycją. Marzena wyjaśniła, czym jest tego typu petycja, że są podpisy, a jeśli to nie wystarcza Burmistrzowi, to zbierzemy podpisy zgodnie z obowiązującymi przepisami dla list poparcia. Jako Stowarzyszenie Projekt Błonie nie odpuścimy tematu. To jest priorytetowa, ważna sprawa dla olbrzymiego grona mieszkańców Błonia.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie