2019.02.21 PETYCJA internetowa – II strefa dla Błonia!

TREŚĆ PETYCJI:

Od ponad 10 lat mieszkańcy Błonia oczekują poprawy jakości komunikacji z Warszawą. Jako mieszkańcy gminy należącej do powiatu warszawskiego zachodniego, oczekujemy od władz Błonia skutecznych działań zapewniających mieszkańcom miasta i gminy możliwość korzystania z oferty wspólnego biletu ZTM i przyłączenia gmin do II strefy. Błonie w II strefie, to wymierne oszczędności dla dużej grupy mieszkań, to rozwój, to poprawa atrakcyjności gminy pod kątem osiedlania się w niej nowych mieszkańców. Chcemy czuć się nie tylko mieszkańcami Błonia, ale też pełnoprawnymi mieszkańcami powiatu warszawskiego zachodniego, którym władze zapewniają równy dostęp do oferty komunikacyjnej aglomeracji warszawskiej.
“Projekt Błonie” liczy na Wasze podpisy.

Podpisy zbieraliśmy tydzień. W tydzień petycję podpisało 1050 osób. SUKCES! i jednoznaczna wypowiedź społeczna.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie